<< wróć
dr inż. arch. Marek Stępa

dr Marek Stępa

Doktor inżynier architekt, wiceprezydent miasta Gdyni. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa. Zajmował się wykonawstwem, projektowaniem, nadzorem inwestorskim, państwowym nadzorem budowlanym. Był biegłym sądowym, uczył przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym i na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje w języku polskim, angielskim, duńskim i rosyjskim.

W 1993 roku na macierzystym Wydziale obronił pracę i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki.

Z jego inicjatywy powstała jednostka budżetowa gminy o nazwie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, co pozwoliło skupić w jednym ręku i właściwie skoordynować prace planistyczne prowadzone dotąd w rozproszeniu przez różne pracownie. Gdynia posiada obecnie jeden z największych odsetków pokrycia planami spośród dużych miast. Wykonany w biurze w roku 2004 plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry uzyskał nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich. Regularnie odbywające się w mieście ogólnopolskie konferencje urbanistyczne współorganizowane przez oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich korzystają z jego wsparcia.

Autor koncepcji aktywnej ochrony zabytków gdyńskiego modernizmu. Z jego inicjatywy w mieście powołano urząd konserwatora zabytków.

Inicjator wpisania gdyńskiego Śródmieścia do rejestru zabytków i uruchomienia cyklicznych konferencji naukowych poświęconych architekturze modernistycznej w Gdyni i w Europie.

Od roku 1998 odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wszystkich inwestycji miejskich zrealizowanych przez samorząd w tym: Trasy Kwiatkowskiego – III etap (przez las), ulicy Janka Wiśniewskiego, Drogi Gdyńskiej (zwanej Różową) a także dziesiątek kilometrów dróg osiedlowych, kanalizacji burzowych i sanitarnych, wodociągów, sieci oświetlenia przyulicznego i innych.

Obecnie nadzoruje realizację bądź przygotowania do realizacji takich inwestycji jak: przebudowa ulicy Morskiej, przebudowa wybranych skrzyżowań w ciągu ulicy Morskiej, budowa szeregu ścieżek rowerowych, wdrożenie systemu sterowania ruchem TRISTAR, Pomorska Kolej Metropolitalna i szereg innych.

Nadzoruje pracę Zarządu Komunikacji Miejskiej. Reprezentuje miasto w zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Wniósł swój wkład we wprowadzenie biletu metropolitalnego.

BBGK Architekci
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Bolesław Stelmach
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
Jakub Szczęsny
A2P2
ARCH Deco - Gdynia
Radosław Czerniejewski
Piotr Gniewek
Paulina Kisiel
Michał Stangel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
NANU Architektura
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Zbigniew Maćków
Lewicki Łatak
M. i A. Domicz
Przemo Łukasik
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Marek Karzyński
Stanisław Deńko
dr inż. arch. Marek Stępa
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Rafał Mysiak (HOH)
HS99 - Koszalin
Patryk Pniewski - PP Studio
POBEREŻNY PODGÓRCZYK
Pracownia 111 z Gdyni

Wybrane osiągnięcia:

 

  • Nadzorowanie procesów inwestycyjnych obiektów kubaturowych w mieście:
    • Hali Sportowo-Widowiskowa „Gdynia” (obecnie Arena Gdynia),  Narodowego Stadionu Rugby, rewitalizacji dawnej zajezdni trolejbusowo -autobusowej na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego;
  • Odznaczony brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej. Posiadacz Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Koszykówki.
  • Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.