<< wróć
Marek Karzyński

Marek Karzyński

  • Architekt i urbanista, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
  • Prelegent VIII Weekendu Architektury w Gdyni, 9 września 2018 r., Gdyńskie Centrum Filmowe
  • Prelegent VII Weekendu Architektury w Gdyni, 27 sierpnia 2017 r., Gdyńskie Centrum Filmowe

Marek Karzyński jest absolwentem Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1973-1978). W planowaniu przestrzennym, a następnie w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym pracował ponad 20 lat (1978-1999), w tym w latach 1985-86 w Pracowni Autorskiej Semka-Baum ZAPA Gdańsk, biorąc udział w opracowywaniu projektów odbudowy Starego Miasta w Elblągu, następnie w latach1986-1999 prowadził działalność projektową jako szef autorskiej pracowni architektonicznej. Najważniejsze zrealizowane projekty z tego okresu to: rozbudowa budynku Oddziału Wojewódzkiego ZUS na Wyspie Spichrzów w Gdańsku (realizacja 1988-90) oraz zespół zabudowy jednorodzinnej „Suchy Dwór” (realizacja 1995-2000).

Po roku 1990 objął stanowisko Architekta Miasta i kierownika Wydziału Architektury i Geodezji w nowo tworzącej się administracji samorządowej  w Wejherowie.

W latach 1992-2001 asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w trakcie pracy dydaktycznej wyjazdy do uczelni zagranicznych (06-09.1993 University Mc Gill, Montreal, 10.1993-06.1994 Michigan University, Ann Arbor).

Od 2000 r. związany z administracją samorządową Gdyni, kierował Wydziałem Urbanistyki, a obecnie jednostką budżetową - Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Generalny projektant Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdyni. Autor tekstów poświęconych rozwojowi urbanistycznemu Gdyni.

BBGK Architekci
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Bolesław Stelmach
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
Jakub Szczęsny
A2P2
ARCH Deco - Gdynia
Radosław Czerniejewski
Piotr Gniewek
Paulina Kisiel
Michał Stangel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
NANU Architektura
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Zbigniew Maćków
Lewicki Łatak
M. i A. Domicz
Przemo Łukasik
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Marek Karzyński
Stanisław Deńko
dr inż. arch. Marek Stępa
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Rafał Mysiak (HOH)
HS99 - Koszalin
Patryk Pniewski - PP Studio
POBEREŻNY PODGÓRCZYK
Pracownia 111 z Gdyni

  • Archi Prelekcje 9 września 2018,14:00-18:00
  • Wprowadzenie oraz prelekcja poświęcona kluczowym, aktualnym projektom urbanistycznym Gdyni