Marek Karzyński

Marek Karzyński

  • Architekt i urbanista, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
  • Prelegent VIII Weekendu Architektury w Gdyni, 9 września 2018 r., Gdyńskie Centrum Filmowe
  • Prelegent VII Weekendu Architektury w Gdyni, 27 sierpnia 2017 r., Gdyńskie Centrum Filmowe

Marek Karzyński jest absolwentem Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1973-1978). W planowaniu przestrzennym, a następnie w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym pracował ponad 20 lat (1978-1999), w tym w latach 1985-86 w Pracowni Autorskiej Semka-Baum ZAPA Gdańsk, biorąc udział w opracowywaniu projektów odbudowy Starego Miasta w Elblągu, następnie w latach1986-1999 prowadził działalność projektową jako szef autorskiej pracowni architektonicznej. Najważniejsze zrealizowane projekty z tego okresu to: rozbudowa budynku Oddziału Wojewódzkiego ZUS na Wyspie Spichrzów w Gdańsku (realizacja 1988-90) oraz zespół zabudowy jednorodzinnej „Suchy Dwór” (realizacja 1995-2000).

Po roku 1990 objął stanowisko Architekta Miasta i kierownika Wydziału Architektury i Geodezji w nowo tworzącej się administracji samorządowej  w Wejherowie.

W latach 1992-2001 asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w trakcie pracy dydaktycznej wyjazdy do uczelni zagranicznych (06-09.1993 University Mc Gill, Montreal, 10.1993-06.1994 Michigan University, Ann Arbor).

Od 2000 r. związany z administracją samorządową Gdyni, kierował Wydziałem Urbanistyki, a obecnie jednostką budżetową - Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Generalny projektant Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdyni. Autor tekstów poświęconych rozwojowi urbanistycznemu Gdyni.

Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Bolesław Stelmach
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
A2P2
Radosław Czerniejewski
Michał Stangel
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
ARCH Deco - Gdynia
Maciej Jacaszek
NANU Architektura
Gzowski & Gzowski Architekci
O JEMS
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Zbigniew Maćków
Lewicki Łatak
M. i A. Domicz
Przemo Łukasik
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Piotr Gniewek
Marek Karzyński
Stanisław Deńko
dr inż. arch. Marek Stępa
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Rafał Mysiak (HOH)
HS99 - Koszalin
Patryk Pniewski - PP Studio
POBEREŻNY PODGÓRCZYK
Pracownia 111 z Gdyni

  • Archi Prelekcje 9 września 2018,14:00-18:00
  • Wprowadzenie oraz prelekcja poświęcona kluczowym, aktualnym projektom urbanistycznym Gdyni