fotografia portretowa - Grzegorz Piątek

fot. archiwalna - źródło NAC

21.08.18
Jak Warszawa odkryła, że może mieć przestrzeń publiczną? - Grzegorz Piątek

Piątkowy blok Archi Prelekcji (7 września, 12:00-16:00) to przede wszystkim rozmowy i prezentacje poświęcone przestrzeni publicznej miasta ("Życie między budynkami"), w tym etapu jej zaprojektowania z uwzględnienia potrzeb społecznych, lub odkrycia na nowo już istniejących miejsc, mogących wpływać na aktywność mieszkańców oraz ich jakość życia. 

Jedną z prelekcji piątkowego programu, będzie wykład Grzegorza Piątka (architekta, krytyka architektury, wydawcę m.in. polskich tekstów dzieł Le Corbusiera, Rema Koolhaasa i Jane Jacobs) pt. 

Jak Warszawa odkryła, że może mieć przestrzeń publiczną? 

Grzegorz Piątek pozwoli nam przyjrzeć się genezie zainteresowania przestrzenią publiczną w dużych miastach na przykładzie Warszawy, w tym z pokazaniem trendów oraz ewolucji w tym obszarze w przeciągu ostatnich lat, aż do współczesności. 

 zapisy na piątkowe prelekcje (wstęp bezpłatny): 

archikooperacja.evenea.pl