17.08.18
Konsulat Kultury - miejsce II dnia Archi Prelekcji

Jednym z miejsc, które będzie areną wydarzeń w ramach VIII Weekendu Architektury (6-9 września 2018 r.), jest zabytkowy budynek przy ul. Jana z Kolna róg ul. Władysława IV, pierwotnie zaprojektowany jako Dom Marynarza Szwedzkiego, ostatnio zmodernizowany i dostosowany do pełnienia funkcji kulturalnych oraz biurowych.

Konsulat Kultury, bo o nim mowa,  jest miejscem szczególnym z kilku co najmniej powodów. Budynek powstał przed wojną w 1936 r. wg projektu warszawskiego architekta Stanisława Płoskiego, na zamówienie oraz ze środków szwedzkiej instytucji Opieka nad Marynarzami Szwedzkimi. 

Teraz obiekt zakupiony przez miasto Gdynia, ma pełnić liczne funkcje: od wydarzeń kulturalnych o bardzo szerokim spektrum, jak spotkania literackie, weekendy architektoniczne, film, teatr, czy sezonowe warsztaty ekologiczne.

Generalnie miejsce, ma przyciągnąć i zainspirować jak największą grupę osób, a także ożywić tę część miasta, położoną w bliskim sąsiedztwie portu.

 

Jedno z wystąpień (Weroniki Szerle), będzie dotyczyło projektanta budynku, Stanisława Płoskiego,  zwłaszcza dwóch jego gdyńskich realizacji. 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny, w celach organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy. 

Zapisy na Archi Prelekcje na stronie archikooperacjeiirp.evenea.pl