Kazimierz Butelski

dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski

 

 • prof. Politechniki Krakowskiej

Urodzony w Krakowie. Absolwent I liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Uzyskał 7 stypendiów krajowych i zagranicznych, odbył studia podyplomowe w Vicenzie i Wenecji. W 1998 roku obronił doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w oparciu o prace „Zastosowanie modelu komputerowego budynku w różnych fazach projektowania architektonicznego”, której promotorem był prof. zw. dr. inż. arch. Wojciech Buliński. W roku 2013 uzyskał stopień dr. habilitowanego na podstawie dorobku i książki pt. ” Architekt Zbigniew Kupiec 1905-1990. Ewolucja twórczości od modernizmu do regionalizmu”.

Kieruje Zakładem Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Przygotował 37 własnych publikacji w języku polskim i angielskim. Ostatnio ukazał się np. jego artykuł „Współczesna architektura Libanu” a kolejny dotyczący tej tematyki jest w druku. Wygłosił liczne wykłady krajowe i zagraniczne np. Austrii, Bahrajnie, Hongkongu, Francji, Libanie, Kanadzie, Syrii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Efektem wieloletniej pracy dydaktycznej są dziesiątki projektów studenckich z zakresu architektury użyteczności publicznej. Przykładowo przygotowany przy jego udziale dyplom wyróżniony został nagrodą SARP Kraków im Prof. Bohdana Lisowskiego. Zorganizował wystawy architektoniczne w Europie i na Bliskim Wschodzie, uczestniczył w 36 wystawach projektów w kraju i za granicą. 

Posiada uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych w specjalności architektonicznej. Prowadzi własną pracownię architektoniczną. Jest członkiem władz krajowych IARP, członkiem ECAADE i założycielem Fundacji Pro Architectura. Był członkiem MKUA w Krakowie, członkiem ZO SARP Kraków i Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Za działalność społeczną został odznaczony brązową odznaką SARP i srebrną oraz złotą odznaką IARP. 
Kazimierz Butelski wykonał w ciągu swoich 26 lat pracy zawodowej ponad 75 projektów architektonicznych. Najważniejsze zrealizowane projekty po roku 2003 to min.: Amfiteatr w Białej Podlaskiej (2003), Hala Sportowa w Lublińcu (2005), Centrum Bezpieczeństwa w Krakowie (2006), Rozbudowa Cmentarza w Krakowie Batowicach (2006), La Maison -zespół budynków jednorodzinnych w Krakowie (2009), Das Haus - zespół budynków jednorodzinnych w Krakowie (2011). Te dwa ostatnie w latach 2010 i 2013, wybrane zostały przez ZG SARP, jako jedne z 10 najlepszych polskich projektów domów jednorodzinnych i w grupie 30 innych realizacji z krajów grupy Wyszehradzkiej V4, zaprezentowane zostały na wystawach w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech. 
Uzyskał 23 nagrody w konkursach  architektonicznych w tym międzynarodowych. Przykładowo w roku 2002 w konkursie „Hong Kong West Kowloon Reclamation Concept Plan” z M. Takeyama, J. Wojtowiczem i E. Watanabe. Projekt ten był wielokrotnie publikowany w czasopismach zagranicznych np. „Hinge” Hong Kong, „KJ Kensetsu Journal” Tokio. Ostatnio uzyskaną była ta z roku 2016   w konkursie SARP na Park w Jankowicach. 

Kazimierz Butelski
Grzegorz Piątek
Anna Orchowska-Smolińska
Michał Pszczółkowski
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Weronika Szerle
Dariusz Błaszczyk
Jacek Friedrich
Marcin Szerle
Barbara Marchwicka
Szymon Piotr Kubiak

 • Prelegent VII Weekendu Architektury w Gdyni, 25 sierpnia 2017 r.,
 • Archi Prelekcje w Gdynia InfoBox (10:00-14:00), 
 • Prelekcja pt. Bejrut XXI w. – powojenna odbudowa.

Wybrana aktywność na polu promowania modernizmu w Gdyni:

 • 2015 r. - Wystawa  „Profesor Zbigniew Kupiec – Architekt z Gdyni” – Gdynia InfoBox
 • 2011-2015 r - Spacery oraz prelekcje - w ramach kilku edycji Weekendu Architektury w Gdyni, w tym:
  • 2015 r. - Prelekcja pt. Współczesna architektura Libanu
  • 2016 r. - prelekcja pt. Architektura Karola Schayera
  • 2016 r. - spacer trasą "Architektura Zbigniewa Kupca"