Grzegorz Mika

mgr inż. arch. Grzegorz Mika

- architekt, varsavianista, autor strony "Warszawski Modernizm 1905 - 1939", współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Kazimierz Butelski
Grzegorz Piątek
Anna Orchowska-Smolińska
Michał Pszczółkowski
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Weronika Szerle
Dariusz Błaszczyk
Jacek Friedrich
Marcin Szerle
Barbara Marchwicka
Szymon Piotr Kubiak

Weekend Architektury oraz Modernizm Gdyni:

  • Wykład w ramach Archi Prelekcji 30 sierpnia, 16:30-19:30, IV Weekendu Architektury w Gdyni pt. Architektura nowych czasów - początki typizacji budownictwa w II RP - na przykładzie gdyńskiego i warszawskiego budownictwa spółdzielczego i państwowego"
  • Spacer oraz prelekcja w Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, 12 i 13 lipca 2014 r. pt.:
    • „Warszawscy architekci modernizmu w Gdyni”
    • Spacer trasą realizacji warszawskich architektów modernizmu w Gdyni"

Opis kontekstu wykładu 30 sierpnia - tekst autorski:

 

  • Potocznie zwane blokami, wolnostojące jednostki mieszkalne stanowiły jedną propozycji modernizmu dla masowego zamieszkania. Promowane za równo przez LE Corbusiera jak i Miesa vd Rohe czy Gropiusa, w ltach powojennych stały się symbolem totalizmu i betonowej anonimowości. Jednakże w latach 30., oferowały wysokie standardy zamieszkania i sąsiedztwa, jakże odległe od typowych czynszowych kamienic z podwókami studniami. Tematem wykładu w Gdyni będą pierwsze nowoczesne osiedla i jednostki mieszkalne, realizowane równolegle z resztą kraju przez takie instytucje jak ZUPU, ZUS czy GSM. Jednym z celów wykładu jest przedstawienie pierwszych gdyńskich bloków na tle rewolucji architektonicznej, jaka równolegle dokonała się w Warszawie, Gdyni oraz na Śląsku.

 


fot. maly3city