Michał Pszczółkowski

Michał Pszczółkowski

 • prelegent VIII i IX Weekendu Architektury w Gdyni,
 • prelekcja 25 sierpnia 2019 r. w Sali Teatralnej Konsulatu Kultury, ul. Jana z Kolna 27
 • Tytuł prelekcji - Stolica i region. Architektura międzywojenna Gdyni i Torunia - wpływy, zależności, inspiracje

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. W 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona dóbr kultury (specjalność: konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Oldenburgu i Bambergu. W 2010 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy (adaptacja linii produkcyjnej nitrogliceryny na terenie fabryki materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg na cele muzealno-turystyczne). Realizacja projektu Exploseum została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uznana Wydarzeniem Muzealnym Roku SYBILLA 2011 w kategorii wystawy techniki.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Miłośników Torunia.

Zainteresowania badawcze Michała Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Jest autorem licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków, w tym kilku monografii książkowych.

 

Kazimierz Butelski
Michał Pszczółkowski
Jacek Friedrich
Aleksandra Sumorok
Przemysław Górski
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Hubert Bilewicz
Grzegorz Mika
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent
Anna Orchowska-Smolińska
Grzegorz Piątek

Publikacje książkowe

 1. Body sacrum, Pelplin 2018 (współredakcja, z Robertem Dolewskim)
 2. Polonia illuminata. Architektura szkolna w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939, 2017 (w przygotowaniu);
 3. Historyzm toruński XIX-XX wieku. Architektura, miejsca i codzienność, Toruń 2016 (współredakcja, z Katarzyną Kluczwajd);
 4. Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989, Toruń 2016 (współredakcja, z Katarzyną Kluczwajd);
 5. Kresy nowoczesne. Architektura ziem wschodnich II Rzeczypospolitej 1920-1939, Łódź 2016;
 6. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Funkcja, Łódź 2015;
 7. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Forma i styl, Łódź 2014;
 8. Bydgoszcz między wojnami. Opowieść o życiu miasta, Łódź 2013;
 9. DAG Bromberg. Z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945, Bydgoszcz 2012;
 10. Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2012;
 11. Exploseum DAG Fabrik Bromberg. Wybuchowa historia Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011;
 12. Betonowa tajemnica. Fabryki materiałów wybuchowych DAG, Bydgoszcz 2010;
 13. Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.