o wydarzeniu

Miasto Gdynia zaprasza na VIII edycję Weekendu Architektury w Gdyni w dniach 6-8 września 2018 r.

Wydarzenie jest skierowane do szerokiej grupy pasjonatów architektury, a także osób profesjonalnie zaangażowanych w procesy rozwoju miast, badań modernizmu oraz architektury współczesnej. Festiwal co roku gości uznanych ekspertów, wybitnych architektów, a także liczne grono blogerów i fanów architektury współczesnej, w tym modernizmu. W czasie dwóch bloków Archi Prelekcji poświęconych rozwojowi miast oraz architekturze współczesnej (7 oraz 9 września) wystąpią m.in.  prof. Bolesław Stelmach, dr hab. Michał Stangel, dr Grzegorz Piątek, dr hab. Kazimierz Butelski, Cezary Bednarski, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski.  

W tym roku po raz pierwszy część wykładów zostanie przeprowadzonych w niedawno otwartym  budynku Konsulatu Kultury, czyli dawnym Domu Marynarza Szwedzkiego (blok Archi Prelekcji poświęconych architekturze modernizmu międzywojennego), z udziałem m.in. historyków sztuki oraz badaczy architektury międzywojennej, w tym dr. Michała Pszczółkowskiego, dr Anny Orchowskiej-Smolińskiej, dr. Huberta Bilewicza, dr. Dariusza Błaszczyka, dr. Marcina Szerle, Weroniki Szerle, Grzegorza Miki.

Atrakcją wydarzenia są także otwarte dla publiczności, specjalnie przygotowane na festiwal, spacery tematyczne, wystawy oraz blok Archi Film, złożony w tym roku uczestnicy będą mogli wybierać z propozycji sześciu tytułów filmowych, w tym Obywatelka Jane. Walka o miasto, Barbicania, Wielka Architektura (Big Time), Hawana - sztuka budowania ruin. Pokazy filmowe zostaną wzbogacone wprowadzeniem oraz dyskusją z ekspertem.

Hasłem przewodnim tegorocznego Weekendu Architektury jest Kooperacja.  Proces bez którego współcześnie trudno jest wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie nowoczesnych biur architektonicznych (kooperacja z innymi biurami, wyspecjalizowanymi podmiotami realizującymi wydzielone zadania i zagadnienia, czy kluczową grupą interesariuszy), a także skuteczne wdrażanie  ambitnych planów rozwoju i rewitalizacji miast, dzielnic, czy realizację zaawansowanych projektów publiczno-prywatnych (osiedli społecznych osiedli mieszkaniowych czy kompleksów kulturalno-edukacyjnych).

Kooperacja w branży kreatywnej rodzi wciąż także wiele trudnych kwestii i zagadnień. W tym jednym z wątków w ramach paneli dyskusyjnych będzie rola architekta w zaawansowanych, złożonych projektach, w których stawiane wymagania przed biurami projektowymi nie rzadko budzą wiele wątpliwości oraz kontrowersji. Wnioski ze spotkań, wykładów oraz przeprowadzonych dyskusji zostaną upublicznione po zakończeniu wydarzenia.  

 

o wydarzeniu

 • Motto przewodnie: Kooperacja
 • Cel wydarzenia: popularyzacja gdyńskiego i polskiego modernizmu oraz kreowanie zainteresowania architekturą oraz estetyką przestrzeni miejskiej
 • Miejsce: Miasto Gdynia
 • Tematyka wiodąca modułów: architektura współczesna, fotografia, 
  modernizm Gdyni oraz Europy, film dokumentalny, warsztaty kreatywne, projekty - wizje architektoniczne Gdyni, trendy światowe w architekturze, transformacje miast i przestrzeni miejskich.
 • Czas: 6-9 września 2018 (wydarzenie cykliczne - raz w roku, VIII edycja)
 • Uczestnicy: mieszkańcy metropolii, turyści, architekci, studenci, NGO-sy, biznes prywatny (developerzy, instytucje).
 • Organizator: Miasto Gdynia
 • Koncepcja i realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o. o.     
 • Partnerzy strategiczni: VASTINT, Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdynia InfoBox, Muzeum Miasta Gdyni. 
 • Organizatorzy wspierający: formuła Open Source
 • Gdynia InfoBox - stanowi od pierwszej edycji ważny hub wydarzenia "Weekend Architektury". Jest to nowoczesny, centralnie położony miejski pawilon informacyjno-wystawienniczy przy ulicy Świętojańskiej 30, z wieżą widokową na pirs morski w kierunku Molo Południowego oraz największą w Polsce makietą urbanistyczną miasta. 
 • Strategicznym partnerem wydarzenia od momentu powstania (2015 r.) jest Gdyńskie Centrum Filmowe - nowoczesny obiekt kulturalny przy Placu Grunwaldzkim 2, gdzie odbywają się Archi Prelekcje (sala Kina Goplana oraz Sala Kina Warszawa) z udziałem zaproszonych architektów z Polski i Trójmiasta, a także ekspertów architektury i rozwoju miast.