Archi SPACERY | Edycje specjalne

Archi Spacery

Czwartek, 22 sierpnia

Archi spacer 1

Spacer architektoniczny z prelekcją // SEN o NIEBOTYKACH

opis:

Modernizm gdyński stanowi przykład staranie zaprojektowanej, spójnej estetycznie architektury miejskiej spod znaku funkcjonalizmu i awangardy lat 30. Warto także zwrócić uwagę na konsekwencję i przejrzystość urbanistyczną wpisywania kolejnych obiektów w rozwijający się organizm miasta i portu. Gdyni udało się uniknąć pokusy rywalizowania z technokratyczną megalomanią miast amerykańskich, a także skrajnym monumentalizmem, czy futurologią państw totalitarnych (Niemcy, Włochy, Związek Radziecki). 

Niniejszy spacer będzie stanowił okazję do przyjrzenia się z bliska oraz z wysoka (wejścia na tarasy i dachy) układowi urbanistycznemu Gdyni (osie ulic 10 Lutego, Świętojańskiej i Starowiejskiej), a także pojawiające się w kilku miejscach rozwiązania, które odzwierciedlają, coraz śmielsze w II poł. lat 30, marzenia o własnych drapaczach chmur - "śnie o niebotykach" na miarę wielkich aspiracji II RP. 

Prawdopodobnie, gdyby nie wybuch wojny, krajobraz architektoniczny Śródmieścia Gdyni już w latach 40. uległby znaczącej  transformacji. Realizacja planowanych, imponujących wówczas dominant (np. Bazylika Morska, pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich, czy wieże mieszkalne) zmieniłaby w sposób bezprecedensowy gdyński Sky-Line. Głównym przyczynkiem do snucia obecnych rozważań były plany, projekty oraz wizje dotyczące budowy tzw. Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni, przygotowywane i konsultowane w okresie 1931-1938 przez zespół znakomitych architektów i urbanistów, w tym Jerzego Müllera, Stanisława Filipkowskiego, Stefana Rudolfa, Stanisława Tołwińskiego. 

 

Piątek, 23 sierpnia

Archi Spacer 2

Spacer architektoniczny z prelekcją//ŚWIĘTOJAŃSKA PLUS

opis:

Śródmieście Gdyni, w tym ulicę Świętojańską można porównać do swoistej szkatułki architektonicznej. Większość osób odwiedzających "Białą Gdynię" skupia swoją uwagę na najbardziej znanych ulicach 10 Lutego, Świętojańska oraz Skwerze Kościuszki. To te ulice tworzą główną oś urbanistyczną oraz reprezentacyjny garnitur architektoniczny obszaru uznanego za Pomnik Historii. Wspinającą się w kierunku południowym ulicę Świętojańska, przecina oraz "otacza" sieć kilkunastu mniejszych ulic i uliczek, na których można znaleźć wiele zaskakująco interesujących przykładów architektury modernistycznej. Kolejny wymiar spaceru to odwiedzenie modernistycznych klatek oraz podwórek (także na ul. Świętojańskiej i w jej sąsiedztwie), które opowiadają własną historię, nie tylko o architektach, ale także budowniczych, oraz firmach i zakładach produkujących najwyższej jakości detale i elementy architektury wnętrz. Spacer będzie zawierał elementy interaktywne (dla chętnych), zarówno Foto-Quiz, Archi-Grę, jak i arkusz mapy emocjonalnej ulic wokół Świętojańskiej.

Trasa: Pl. Grunwaldzki, Wybickiego, Słowackiego, Kilińskiego, Bema, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Abrahama, Władysława IV, Żwirki i Wigury, Armii Krajowej, Batorego.

 

Archi Spacer 3

Spacer architektoniczno-społeczny // ARCHITEKTURA I ŻYCIE NA STYKU MIASTA I PORTU

opis:

Architektura stanowi oczywisty symbol oraz znak rozpoznawczy wielu miast, w tym Gdyni. Budynki oraz ich bezpośrednie otoczenie (podwórka, place, pasaże piesze, zieleńce, ulice, mała architektura), tworzą także ważną przestrzeń dla życia mieszkańców, w tym jakości ŻYCIA wspólnoty sąsiedzkiej, ale także wpływają na atrakcyjność miasta, w oczach turystów i odwiedzających.

Modernizm wprowadził znaczące zmiany i unowocześnienia nie tylko w samej jakości architektury. Przemianie uległa wizja przestrzeni wspólnych, takich jak podwórka czy skwery publiczne. Stosowano także rozwiązania zdecydowanie mniej oczywiste np. wewnętrzne tarasy i pasaże, a także osiedlowe parki zabaw czy wręcz dedykowaną infrastrukturę socjalną dla większych społeczności osiedli miejskich (np. altany, przedszkola, kina, czytelnie, biblioteki). Część z tych rozwiązań jest stosowana do dzisiaj, z kolei podobnie jak sama architektura, cześć z nich okryła patyna czasu, lub zmieniły swoją pierwotną funkcję. Stąd warto odkryć je ponownie i być może niektórym z nich, ponownie przywrócić blask radości życia "między budynkami". W czasie spaceru prześledzimy kilkanaście wybranych przestrzeni miejskich oraz kamienic modernistycznych, głównie z okresu międzywojnia. Dowiemy się także o nowych lub właśnie wdrażanych, koncepcjach modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz kamienic. W podróż do przeszłości, zabierze nas historyk, przewodnik Robert Chrzanowski oraz sami mieszkańcy i Partnerzy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Spacer będzie także okazją do wspólnego poszukania propozycji dla nowych koncepcji i rozwiązań, które poprawią atrakcyjność oraz zwiększą aktywność "życia między budynkami".

Trasa spaceru: 10 Lutego - 3 Maja (klatka, podwórko) -  Mściwoja (wejście do podziemi) - Zygmunta Augusta (podwórko) - Abrahama -  Skwer Kościuszki (taras) - Żeromskiego - Św. Piotra (podwórka) - Węglowa - Chrzanowskiego (taras, podziemie, podwórka). 

 

o wydarzeniu
Archi SPACERY | Edycje specjalne
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | 'Życie między budynkami'
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | MINIMUM
ARCHI Prelekcje | Modernizm w 3 aktach
ARCHI Foto Dzień
ARCHI Film

 

 

 

 

 

Sobota, 24 sierpnia 

ARCHITEKTURA współczesna Gdyni Redłowa//Spacer architektoniczny - odwiedzanie wnętrz

  • Prowadzenie Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. + Partnerzy
  • 9:00-11:00, start PPNT Gdynia/Biblioteka z pasją, al. Zwycięstwa 96/98, wejścia do wnętrz obiektów m.in. Scandinavian Office (NORDEA BANK), biurowiec SANIPOR-u.
  • zapisy: evenea.pl/event/SpacerGdyniaRedlowo

Gdynia już dawno przestała być miastem kojarzonym wyłącznie z modernistyczną architekturą oraz portem morskim, wokół którego rozwinął się lokalny przemysł. Dziś jest to także silne centrum nowoczesnych usług biznesowych, w których pracę znajdują utalentowani Gdynianie, Pomorzanie, a także przyjezdni z odległych części Polski, a nawet szerzej – Europy i świata. Zagłębiem gdyńskiego sektora BPO/SSC jest Redłowo – a konkretniej okolice ulic: Sportowej i Łużyckiej, gdzie jak grzyby po deszczu powstają w ostatnich latach nowe budynki biurowe.

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do lepszego poznania i zrozumienia fenomenu współczesnej architektury Gdyni Redłowa. Zbieramy się przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by następnie przejść kładką na ul. Łużycką i z bliska przyjrzeć się nowoczesnym gdyńskim biurowcom. W planie spaceru znajduje się wejście do dwóch obiektów. Pierwszym z nich jest biurowiec Saniporu, którego największą bodaj atrakcją jest taras widokowy znajdujący się na ostatnim piętrze – nie zapomnijcie o wzięciu aparatów fotograficznych! Drugi to natomiast zupełna nowość – wejdziemy do biura Scandinavian Office, znajdującego się w kompleksie biurowym Łużycka Office Park. Zaprojektowane przez Workplace Solutions biuro zostało w konkursie Property Design Awards 2019 uznane za najlepszą przestrzeń do pracy w Polsce.

Przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby nieszablonowy design łączyć z funkcjonalnością, wpisującą się w nowoczesną koncepcję Activity Based Workplace. Aż 40% powierzchni w biurze stanowią nieformalne przestrzenie wspierające spontaniczne spotkania i wymianę wiedzy. Powierzchnia została podzielona na strefy odpowiadające różnym rodzajom aktywności – od pracy w skupieniu, przez wideokonferencje, po burze mózgów. Na wczesnym etapie projektu przeprowadzone zostały warsztaty z pracownikami IT, którzy określili swoje oczekiwania wobec planowanej przestrzeni. Nie przegapcie okazji do odwiedzenia tego miejsca!

OD DETALU DO ODNOWY//Spacer z Miejskim Konserwatorem Zabytków

OD DETALU DO ODNOWY to edycja specjalna - festiwalowa spaceru "Miejskie konserwacje" szlakiem odnowionych w latach 2017-2018 obiektów modernistycznych Śródmieścia Gdyni. Prowadzenie dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków. Spacer zostanie poprzedzony krótką prelekcją wprowadzającą do zagadnień pracy Miejskiego Biura Konserwatora Zabytków. 

Modernizowane zabytki poznamy z bardzo bliska - "na dotyk", mając unikalną możliwość przyjrzenia się wyrafinowanej sztuce konserwatorskiej, w tym przywracania blasku i odtwarzania nawet najmniejszym detalom architektonicznym - modernistycznych pereł Gdyni. Praca nad zabytkami wielokrotnie przypomina zaawansowane dochodzenie śledcze, przebiegające zarówno w czasie wielokrotnych wizji lokalnych, wywiadów z potomkami właścicieli czy inwestorów oraz żmudną pracą badawczą w archiwach. Często właściwy trop np. odtworzenia właściwego składu mieszanki cykliny, czy posadzki lastrykowej, znajduje się empirycznie w czasie prób i testów laboratoryjnych. Praca Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków może także inspirować wielu muzealników czy twórców wystaw - tak np. narodził się pomysł na nagradzaną wielokrotnie wystawę "Szkło - Metal - Detal" (nagroda dla najlepszej wystawy w Polsce 2018). 

Niedziela, 25 sierpnia

Archi Spacer 

Spacer architektury współczesnej// GDYNIA W BUDOWIE

Powracamy do tradycji spacerów z architektem i prezydentem. Przebieg spaceru wytyczyliśmy trasą najciekawszych i najważniejszych aktualnych realizacji architektoniczno-urbanistycznych na obszarze Śródmieścia Gdyni. Prowadzącym i narratorem spaceru, będzie dr arch. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni w latach 1998-2018, posiadający ogromną wiedzę nt gdyńskiej architektury, a także aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji.

Gdynia od międzywojnia jest kojarzona z miastem otwartym, odważnym i nowoczesnym, opierających swoją tożsamość architektoniczną na międzywojennym modernizmie. Współczesny rozwój Gdyni to także ważny etap w rozwoju miasta, w tym w kontekście realizacji takich śmiałych wizji jak m.in. Sea-City (Śródmieściu) czy obszar Międzytorza. Warto przyjrzeć się zarówno kameralnym realizacjom oraz stojącymi za nimi autorami (np. modernizacja obiektu  muszli koncertowej na pl. Grunwaldzkim), jak i projektom o bardzo prestiżowym i wizerunkowym wymiarze dla miasta np. Gdynia Waterfront II (wg projektu JEMS Architekci) czy nowa marina (Marina Yacht Park) z budynkiem bosmanatu na Molo Rybackim. 

Archi Spacer 

Spacer architektoniczny//MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA MIESZKALNA LAT 30.

  • prowadzenie Grzegorz Mika - architekt, badacz polskiego modernizmu oraz Jarosław Kaczmarczyk, certyfikowany przewodnik Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, badacz historii miasta i jego architektury
  • 11:30-14:00, start spaceru ul. Świętojańska 122
  • zapisy: evenea.pl/event/ArchiMieszkania

Trasa spaceru po Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana przebiegnie przez modernistyczne osiedla i budynki mieszkaniowe. Architekturę zaprojektowaną i zbudowaną najczęściej w okresie międzywojennym oraz krótko po wojnie, najczęściej wg nieznacznie zmodyfikowanych koncepcji i projektów z końca lat. 30. Podobnie jak w Warszawie (w tym Żoliborzu czy Mokotowie), w Gdyni powstawały wysokiej jakości osiedla urzędnicze. Jeden z takich kompleksów zrealizowany wg projektu arch. Bohdana Lacherta dla pracowników ZUPU, powstał przy obecnej alei Józefa Piłsudskiego. Kolejna nowoczesna realizacja (z własną salą kinową, pralnią, suszarnią czy biblioteką), zaprojektowana najprawdopodobniej przez arch. Jana Stefanowicza dla urzędników ZUPU, została zlokalizowana przy ulicy Partyzantów oraz Mikołaja Kopernika. Trudno zgłębiać te osiedla, bez poznania kontekstu działalności biura projektowego ZUS i ZUPU np. na terenie stolicy. Stąd jednym z przewodników na trasie będzie badacz warszawskiej architektury modernistycznych osiedli mieszkaniowych - Grzegorz Mika.

Ważnym filarem rozwoju budownictwa mieszkaniowego, było także budownictwo czynszowe, przeżywające dynamiczny rozkwit dzięki ustawie tzw. "LEX Wedel" z marca 1933 r. W Gdyni inwestorami byli zarówno mieszkańcy Gdyni, w tym także sami architekci (np. Józef Langiewicz, Leon Mazalon), lokalni właściciele ziemscy (np. Skwierczowie, Schroederowie), czy zamożni kupcy i przedsiębiorcy, (także pochodzenia żydowskiego).

Trasa spaceru: Świętojańska - Bema -  al. Piłsudskiego - Legionów  - Partyzantów - Mikołaja Kopernika - Ujejskiego - Świętojańska

Archi Spacer 

Spacer architektury modernistycznej // ARCHITEKTURA ZBIGNIEWA KUPCA - w duchu awangardy i funkcjonalizmu

Spacer trasą modernistycznych realizacji architekta Zbigniewa Kupca, a także kilku architektów blisko z nim współpracujących, w tym Tadeusza Kossaka czy Stanisława Ziołowskiego. Zbigniew Kupiec uważany jest za jednego najważniejszych oraz najbardziej płodnych architektów działających w Gdyni w drugiej połowie lat 30. Większość swoich projektów realizował w spółce z Tadeuszem Kossakiem. Niektóre jednak plany podpisywał tylko swoim nazwiskiem, ponadto do współpracy zapraszał także innych gdyńskich architektów. Zbigniew Kupiec słynął z niezwykłej dbałości o detale, walory estetyczne oraz wysoką jakość realizacji. Dlatego też m.in. podejmował współpracę z inwestorem, tylko pod warunkiem możliwości wyboru firmy lub firm wykonawczych oraz głównego inżyniera budowy. Sam także podejmował się zadanie nadzoru nad inwestycją. W krótkim okresie 1935-1939, stworzył wspólnie z Tadeuszem Kossakiem wyróżniającą się, w tym trudną do podrobienia markę architektoniczno-projektową. W trakcie spaceru będziemy mieli okazję wejścia do kilku niezwykłych wnętrz klatek kamienic zaprojektowanych pod koniec lat 30., a także obejrzenia kopii archiwalnych fotografii rodziny Kupców w Gdyni.

Spacer poprowadzi wnuk znakomitego architekta, także architekt - Kazimierz Butelski, ceniony edukator oraz badacz historii architektury, który także 25 sierpnia w Konsulacie Kultury, wygłosi prelekcje o swoim dziadku pt. Zbigniew Kupiec Architekt z Gdyni w swoich realizacjach od 1939 roku w Krakowie, Wrocławiu i Zakopanem.