Bolesław Stelmach, VIII Weekend Architektury 2018, fot. P. Kozłowski

19.07.19
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU) partnerem strategicznym IX Weekendu Architektury

"Przestrzeń Wspólna jest wartością"- to esencja misji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, a zarazem tytuł wystąpienia dr hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha - dyrektora Instytutu, w czasie II dnia Archi Prelekcji IX Weekendu Architektury w Gdyni (24 sierpnia 2019 r.).

Bolesław Stelmach oraz Ewa Rombalska (pełnomocnik dyrektora Instytutu) będą gośćmi specjalnymi Archi Prelekcji oraz Archi Debat (23-25 sierpnia) w czasie gdyńskiego festiwalu, którego Instytut (NIAiU) został Partnerem Strategicznym.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w bardzo krótkim czasie osiągnął najwyższy stopień zaufania środowiska architektonicznego oraz niezwykle skutecznie rozpoczął realizację swojego programu działań, w tym realizującego główne założenia i cele zapisane w misji Instytutu:

  • budzenie społecznej świadomości architektoniczno-urbanistycznej oraz kształtowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeniach wspólnych
  • inicjowanie i propagowanie wieloaspektowych badań nad polskim dziedzictwem architektoniczno-urbanistycznym oraz jego znaczeniem dla współczesności
  • działanie na rzecz wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej Polaków i prowokowanie do debaty o wartości przestrzeni wspólnych
  • ukazywanie twórczości polskich architektów i urbanistów w kontekście międzynarodowym oraz upowszechnianie ich dokonań w kraju i za granicą
  • popularyzacja polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej poprzez cyfryzację oraz ułatwianie powszechnego dostępu do źródeł.

Należy podkreślić otwartość oraz elastyczność formuły funkcjonowania Instytutu, którego założeniem jest aktywna obecność na terenie całej Polski, w tym włączanie się w ważne dla misji Instytutu inicjatywy i projekty Partnerskie.