Michał Stangel oraz Jason Prior (Gdynia, MFG)

Michał Stangel, IV Weekend Architektury w Gdyni

06.09.18
"Przestrzeń wspólna - projektowanie partycypacyjne", czyli klucz do "Życia między budynkami"

Archi Kooperacja oraz Życie między budynkami będą tematami przewodnimi I Dnia Archi Prelekcji w Gdyni w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego (12:00-16:00). 

W programie prelekcji zaplanowano wystąpienia znakomitych architektów, urbanistów, a także miejskich aktywistów takich jak np. Maria Piradoff-Link, (kuratorka Mini Muzeum Bankowca). Po bloku prelekcji ok. godz. 15:00 zaplanowano dyskusję moderowaną z udziałem m.in. przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznej oraz Biura Planowania Przestrzennego. Formuła dyskusji dopuszcza także aktywny udział widzów - uczestników prelekcji. 

Na prelekcje warto przyjść z wielu powodów, jednym z nich będzie wystąpienie o tym jak optymalnie zaplanować przestrzeń publiczną w procesie partycypacji. O tym ważnym procesie opowie w swojej prelekcji dr hab. inż. arch. Michał Stangel z Politechniki Śląskiej, lider wielu warsztatów przeprowadzanych w formule partycypacyjnej oraz design thinking, znakomity urbanista, autor wielu opracowań poświęconych przestrzeni publicznej współczesnych miast. 

Ważnym uzupełnieniem piątkowych prelekcji, będzie wieczorna projekcja filmu pt.

  • "Obywatelka Jane. Walka o miasto" - poświęconego znakomitej pisarce i miejskiej aktywistce Jane Jacobs.