Bianka Witkowska | LIS Gdynia

Biogram 

Bianka Witkowska

Pracuje jako kierowniczka Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, czynna architektka, autorka i współautorka projektów budynków i zespołów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej a także projektów wnętrz; członkini Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów.

  • W Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni odpowiada za przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie rozwiązań projektowych, przygotowanie analiz terenów inwestycyjnych, wytycznych do projektowania, współpracę z projektantami na etapie przygotowania dokumentacji, dba także o jakość wykonywanych prac na etapie realizacji inwestycji.
  • Zainteresowania zawodowe – projektowanie odpowiedzialne, czyli projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu dostępności, projektowania uniwersalnego oraz społecznych i klimatycznych aspektów architektury i urbanistyki rozwija dzięki zadaniom inwestycyjnym realizowanym przez LIS.

 

 

Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak