Jacek Friedrich

dr hab. Jacek Friedrich

  • Prelegent IX Weekendu Architektury w Gdyni (25 sierpnia 2019)
    • tytuł wystąpienia: Koncepcja mieszkania najmniejszego w architekturze modernistycznej. Europa.
    • Zapisy na prelekcje: https://evenea.pl/event/modernizmw3aktach
    • Miejsce: sala Teatralna Konsulatu Kultury, Jana z Kolna 25

Dr hab. Jacek Friedrich, historyk sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Badacz nowoczesnej kultury wizualnej, architektury i projektowania w XX wieku oraz rekonstrukcji i ochrony zabytków architektury, a zwłaszcza ich związków z ideami, ideologiami i polityką. Autor kilku książek m. in.: Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 (Gdańsk 2015) oraz Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (Gdańsk 2018).

Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier

Jacek Friedrich był gościem i prelegentem dwóch poprzednich edycji (III oraz VII) Weekendu Architektury w Gdyni w 2013 oraz w 2017. 

27 sierpnia, 2017 r. wygłosił w Sali Goplana GCF znakomitą prelekcję  pt. Ateista i jego kościoły. O sakralnych projektach Le Corbusiera.