Gabriela Świtek


dr hab. Gabriela Świtek

  • prelegentka 11. Weekendu Architektury w Gdyni

Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (The Faculty of Architecture and History of Art). Kierownik Katedry Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek, m.in.: Grunt i horyzont: Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki (2020), Gry sztuki z architekturą: Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje (2013), Aporie architektury (2012). Publikowała m.in. w serii Ashgate Studies in Architecture oraz w czasopismach „The Journal of Architecture”, „Montreal Architecture Review”, „Serbian Architecture Journal”. Kuratorka wystawy Transfer: Jarosław Kozakiewicz w Pawilonie Polskim na 10. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2006). 

Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak

  • Prelegentka 11. Weekendu Architektury w Gdyni -
    • Archi Prelekcje 29 sierpnia 2021, Konsulat Kultury
  • Tytuł wystąpienia: Granice wysokości. Pokora architektury wobec horyzontu miasta
  • Gość festiwalu - uczestniczka spotkań, wystaw i spacerów Weekendu Architektury