Karolina Tulkowska-Słyk

Architekt, dr habilitowany na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zawodowo i naukowo zainteresowana architekturą mieszkaniową oraz edukacją architektoniczną. Autorka i współautorka kilkudziesięciu projektów realizacyjnych oraz publikacji badawczych z dziedziny architektury, w tym książki „Nowoczesne mieszkanie” wydanej w 2019 r.

 

  • Prelegentka X Weekendu Architektury w Gdyni
  • 30 sierpnia, Muzeum Marynarki Wojennej
  • Prelekcja pt. Modernistyczny dom otwarty - innowacje w architekturze mieszkaniowej
Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier