Marek Stępa

dr Marek Stępa

Doktor inżynier architekt,

Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa

Od roku 1998 do 2018 wiceprezydent miasta. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje miejskie, transport publiczny oraz ochronę dziedzictwa.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa. Zajmował się wykonawstwem, projektowaniem, nadzorem inwestorskim, państwowym nadzorem budowlanym. Był biegłym sądowym, uczył przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym i na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje w języku polskim, angielskim, duńskim i rosyjskim.

W 1993 roku na macierzystym Wydziale obronił pracę i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki.

Z jego inicjatywy powstała jednostka budżetowa gminy o nazwie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, co pozwoliło skupić w jednym ręku i właściwie skoordynować prace planistyczne prowadzone dotąd w rozproszeniu przez różne pracownie. Gdynia posiada obecnie jeden z największych odsetków pokrycia planami spośród dużych miast. Wykonany w biurze w roku 2004 plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry uzyskał nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich. Regularnie odbywające się w mieście ogólnopolskie konferencje urbanistyczne współorganizowane przez oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich korzystają z jego wsparcia.

Autor koncepcji aktywnej ochrony zabytków gdyńskiego modernizmu. Z jego inicjatywy w mieście powołano urząd konserwatora zabytków.

Inicjator wpisania gdyńskiego Śródmieścia do rejestru zabytków i uruchomienia cyklicznych konferencji naukowych poświęconych architekturze modernistycznej w Gdyni i w Europie.

Od roku 1998 odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wszystkich inwestycji miejskich zrealizowanych przez samorząd w tym: Trasy Kwiatkowskiego – III etap (przez las), ulicy Janka Wiśniewskiego, Drogi Gdyńskiej (zwanej Różową) a także dziesiątek kilometrów dróg osiedlowych, kanalizacji burzowych i sanitarnych, wodociągów, sieci oświetlenia przyulicznego i innych.

Obecnie nadzoruje realizację bądź przygotowania do realizacji takich inwestycji jak: przebudowa ulicy Morskiej, przebudowa wybranych skrzyżowań w ciągu ulicy Morskiej, budowa szeregu ścieżek rowerowych, wdrożenie systemu sterowania ruchem TRISTAR, Pomorska Kolej Metropolitalna i szereg innych.

Nadzoruje pracę Zarządu Komunikacji Miejskiej. Reprezentuje miasto w zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Wniósł swój wkład we wprowadzenie biletu metropolitalnego.

Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier

Wybrane osiągnięcia:

 Nadzorowanie procesów inwestycyjnych obiektów kubaturowych w mieście:

    • Hali Sportowo-Widowiskowa „Gdynia” (obecnie Arena Gdynia),  Narodowego Stadionu Rugby, rewitalizacji dawnej zajezdni trolejbusowo -autobusowej na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego;
  • Odznaczony brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej. Posiadacz Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Koszykówki.
  • Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.