Robert Hirsch

Robert Hirsch, dr hab.inż. architekt;

  • Prelegent IX Weekendu Architektury oraz prowadzący spacer architektoniczny pt. Od Detalu do ODNOWY (24 sierpnia).

Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni. Współorganizator cyklu konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” i współredaktor kilkutomowej serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Członek Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS od 2011 r. i Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku od 2010 r., autor monografii pt. „Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki”, wydanej w 2016 r.

Jacek Friedrich
Kazimierz Butelski
Aleksandra Sumorok
Michał Pszczółkowski
Robert Hirsch
Przemysław Górski
Hubert Bilewicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Grzegorz Mika
Mirosław Studniak
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent

link do zapisów na Spacer Od Detalu do ODNOWY // Spacer z miejskim konserwatorem zabytków (24 sierpnia, godz. 10:00-12:30, start Miejska Informacja)