Szymon Piotr Kubiak

dr Szymon Piotr Kubiak

Urodzony w 1979 roku w Poznaniu historyk sztuki, tłumacz, kurator; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Działu Sztuki Europejskiej 1800–1945 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Sztuki na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego badania ogniskują się na sztuce XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, wzornictwa i rzemiosła, a także malarstwa dekoracyjnego oraz rzeźby monumentalnej. Wystawa 1913. Święto wiosny, zorganizowana według jego koncepcji i scenariusza w stulecie otwarcia Muzeum Miejskiego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie zdobyła główną nagrodę w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2013” (kategoria: wystawy czasowe). Jego dysertacja Architektura i urbanistyka Poznania 1919–1939 (Wydział Historyczny UAM, 2009), uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Poznania w konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską, ukazała się drukiem nakładem wydawnictwa Centrum Architektury (Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919–1939, Warszawa 2014 – Nagroda im. Józefa Łukaszewicza 2015). Druga książka, Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana, Szczecin 2016, oraz towarzysząca jej wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie zdobyły wyróżnienie w konkursie Syblilla 2016 (kategoria: projekty naukowo-badawcze). Pisał m. in. dla „Arteonu”, „Artluka”, „Czasu Kultury”, „Gazety Wyborczej”, „Herito”, „Muzealnictwa”, „Pograniczy” i „Przekroju”. 

Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak

  • Prelegent VII Weekendu Architektury w Gdyni.
  • 26 sierpnia, Archi Prelekcje, Gdyńskie Centrum Filmowe, Sala Goplana, 14:00-18:00. 
  • Prelekcja pt. "Modernizm zapoznany - Architektura Poznania 1919-1939"
  • Uczestnik wydarzeń VII Weekendu Architektury w Gdyni.