ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | "Życie Miasta"

 

ARCHI Prelekcje//ARCHI Debata //"Życie Miasta" 

12:00-12:05 Otwarcie prelekcji 

12:05-13:30 Archi Prelekcje cz. 1:

 • 1\ East Beirut reconstruction prospects – Bejrut Wschodni perspektywy odbudowy - dr hab. inż arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 • 2\ Projekt KLIMATyczne Centrum Gdyni  Marek Łucyk, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju
 • 3\ Działalność Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej arch. Ewa Rombalska (NIAiU)

13:30-13:45 Przerwa

13:45-15:00 Archi Prelekcje cz. 2

 • 4\ Architektura Interaktywna - Magia, która nadejdzie  arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz (Pracownia "LAX")
 • 5\ Site specific... prace w toku  arch. Kazimierz Łatak, arch. Piotr Lewicki (Biuro Projektowe Lewicki Łatak)

15:00-15:30 Przerwa

15:30  Archi Debata //Jak efektywnie modernizować miasta? >> Jak efektywnie gospodarować przestrzenią miejską ?

Inne wybrane zagadnienia: 

 • Antycypacja miejska, czyli jak przeciwdziałać przyszłym zagrożeniom?
 • Czy jesteśmy w stanie je przewidzieć oraz przygotować na nie MIASTA na najbliższe dekadach XXI w.?
 • Antycypacja a wyzwania klimatyczne przed miastami, jakich zmian możemy się spodziewać i jak na nie skutecznie odpowiedzieć? - "nowa architektura", re-definicja funkcji, re-definicja typów przestrzeni publicznej? 
 • Edukacja Archi-Miejska - miasta jako miejsca transferu doświadczeń - otwarte, dostępne ośrodki przekazywania wiedzy na różnych poziomach)
 • WIRUS - TERRORYZM - BUNT - WOJNA - czy i kiedy do miast powróci "normalne życie", czy stan zagrożenia będzie nam towarzyszył i wpłynie na przyszłe planowanie oraz architekturę miejską? 
 • Paneliści: Piotr Lewicki v Kazimierz Łatak; dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski; Iwona Markešić (Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni); Anna Grajper v Sebastiana Dobiesza; Maciej Siuda (Maciej Siuda Pracownia); Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia); Barbara Marchwicka (pełnomocniczka prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych)

moderowanie debaty: Michał Stangel i Jacek Debis

 

 

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | "Życie Miasta"
ARCHI Prelekcje | ARCHI Debata | Archi-Antycypacja
ARCHI Prelekcje | ARCHI Lekcje z modernizmu
ARCHI Film
Archi SPACERY | Edycje specjalne
Wydarzenia Partnerskie | Muzeum Miasta Gdyni
ARCHI Warsztaty | ARCHI Playground | Webinarium
Wydarzenie Partnerskie Archi LAB | Funkcjonalizm na dwóch kółkach
ARCHI Wystawy_2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Życie Miasta: jak skutecznie poprawiać przestrzeń miejską"

Miasta wypełniają ogromną część naszego życia. To miejsca, które generują miliardy międzyludzkich interakcji, integrują setki ludzi wokół wspólnych zainteresowań i profesji, stymulują kreatywność, pozwalają na doświadczanie wielu unikalnych wrażeń społecznych oraz doznań kulturalnych.

Miasta ponoszą także dotkliwe porażki, popełniają niezliczone błędy, są dotykane przez problemy o skali nieraz trudnej do okiełznania. Od blasku, chwały do poczucia gorzkiej porażki.

Problemy, które dotykają miasta są w większości przewidywalne, często już wcześniej zdiagnozowane oraz dokładnie poznane. Pomimo tego żadne miasto na świecie nie działa w sposób idealny. Każde powinno liczyć się także z kryzysami, trudniejszymi momentami.

Miasta idealne miały powstawać według genialnych projektów autorstwa – przekonanych o swojej nieomylności – wybitnych urbanistów i architektów XX i XXI wieku. Ideał teoretyczny okazywał się z reguły jedynie fantomem wyśnionych wizji. Trudna do oszacowania liczba „perfekcyjnych miast przyszłości" musiała pogodzić się z koniecznością odrobienia nowych lekcji.  

W naszej dyskusji zakładamy, że współczesne miasta, choć nie staną się nigdy idealne dla wszystkich, mogą przechodzić procesy efektywnej modernizacji, a także powinny nauczyć się możliwie skutecznego zapobiegania potencjalnym kryzysom oraz zagrożeniom.

 • wstęp wolny (zapisy przez portal evenea.pl, od 19 sierpnia)

fotografie portretowe (od góry, od lewej):

Kazimierz Butelski, Marek Łucyk, Piotr Lewicki, Kazimerz Łatak, Ewa Rombalska, Iwona Markešić; Anna Grajper i Sebastian Dobiesz; Barbara Marchwicka; Joanna Krukowska; Maciej Siuda