<< wróć
ARCHI Spot 1 | Architektura i edukacja

 

ARCHI SPOT 1

Architektura i Edukacja (180 minut /z przerwami/ zapisy) 

 • 26 sierpnia 2021, g. 11:00-14:00
 • Muzeum Miasta Gdyni (Partner Festiwalu), Taras Muzeum
 • wydarzenie 11. Weekendu Architektury w Gdyni

Zapisy: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/archispot1

Idea Archi Spotu

Spotkanie z przedstawicielami, liderami różnych instytucji oraz środowisk z doświadczeniem na polu powszechnej edukacji architektonicznej. W ramach spotkania zaplanowano dyskusję dotyczącą m.in. analizy problemów środowisk edukacji architektonicznej oraz poszukiwania kreatywnych, efektywnych rozwiązań, w tym wskazania na metody, programy i możliwości lepszego wykorzystania już istniejących, dostępnych narzędzi.

Cel spotkania

Celem spotkania jest stworzenie rekomendacji dla środowisk niezależnych edukatorów oraz przedstawicieli instytucji związanych z powszechną edukacją architektoniczną. 

Formuła

Formuła spotkania oscyluje między kameralną debatą, warsztatem oraz rozmową "stolikową". Goście - uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z listą zagadnień, zostaną wprowadzeni do przykładowych narzędzi, praktycznych rozwiązań, a także poprzez bezpośrednią dyskusję stolikową wypracować skuteczną formułę współpracy z zaproszonymi Partnerami 

Poruszane zagadnienia ARCHI SPOTU:

 • W jaki sposób budować dialog pomiędzy twórcami, a odbiorcami?
 • Jak docierać z ofertą edukacyjną i jak wdrażać ją w swoim środowisku?
 • W jaki sposób dążyć do powszechności i dostępności tej tematyki w edukacji? Spotkanie poprowadzą edukatorki z Działu Edukacji NIAiU, będzie okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale i zmapowania bieżących wyzwań i możliwości współpracy na styku miasta, instytucji i edukacji systemowej

Moderacja Archi Spotu

 • Marta Baranowska - architektka, koordynatorka projektów i specjalistka w Dziale Edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Członkini Zespołu ds. Powszechnej Edukacji działającym przy NIAiU
 • Katarzyna Domagalska - kieruje Działem Edukacji NIAiU, koordynatorka projektów edukacji architektonicznej, kuratorka wystaw i wydarzeń architektonicznych

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | Życie Między Budynkami – Pokora Miasta
ARCHI Prelekcje | ARCHI Pokora
ARCHI Prelekcje | Pomiędzy funkcją a estetyką - Architektura XX w.
ARCHI Foto Dzień
Archi SPACERY - ARCY Trasy
ARCHI Debata
ARCHI Film
ARCHI Warsztaty | ARCHI Webinarium
ARCHI Spot 1 | Architektura i edukacja
ARCHI Spot 2 | Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych
ARCHI Spot 3 | Architektura potrzeb społecznych
ARCHI Wystawy WA2021

 

 

Uczestnicy Archi Spotu:

 • Katarzyna Witt (edukatorka, laureatka konkursu Golden Cubes)
 • Weronika Szerle (kuratorka wystaw w Muzeum Miasta Gdyni, edukatorka historii architektury, twórczyni wielu autorskich prelekcji i warsztatów edukacji architektonicznej)
 • dr Radosław Czerniejewski (architekt wnętrz, wykładowca, edukator, współpracuje z Agencją Rozwoju Gdyni przy projektach powszechnej edukacji architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu) 
 • Olga Obst (animatorka, twórczyni autorskich programów edukacji architektonicznej, współpracuje od 2010 r. z Agencją Rozwoju Gdyni)
 • Marta Baranowska - architektka, koordynatorka projektów i specjalistka w Dziale Edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Członkini Zespołu ds. Powszechnej Edukacji działającym przy NIAiU
 • Katarzyna Domagalska - kieruje Działem Edukacji NIAiU, koordynatorka projektów edukacji architektonicznej, kuratorka wystaw i wydarzeń architektonicznyc

- uwaga, kolejne osoby - uczestnicy Archi Spotu, będą sukcesywnie dopisywane do listy (zakłada się skład ok. 12-15 osób)  

fotografia miniatura: taras Muzeum Miasta Gdyni, fot. Karolina Bednarska, foto spacer 10. Weekend Architektury

fotografie na podstronie: kadry z filmu edukacyjnego NIAiU, fotografie portretowe: Marta Baranowska, Radosław Czerniejewski (fot. P. Kozłowski), Weronika Szerle (w czasie spaceru rowerowego w czasie 10. WA, f. P. Kozlowski)