<< wróć
ARCHI Spot 2 | Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych

 

ARCHI SPOT 2

ARCHI SPOT 2 Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych

  • Kiedy? 28 sierpnia 2021, g. 9:00-11:00 oraz 13:15-14:15
  • Miejsce: Gdynia InfoBox
  • Prowadzenie Barbara Nawrocka oraz Dominika Wilczyńska MiastoPracownia
  • Wydarzenie 11. Weekendu Architektury w Gdyni

Zapisy na Archi Spot: https://app.evenea.pl/event/archispot2/

 

Idea Archi Spotu

Spotkanie dyskusyjno-warsztatowe grupy architektów, urbanistów oraz projektantów z Gdyni oraz innych miast w Polsce, z udziałem także przedstawicieli NGO-sów oraz instytucji zaangażowanych w propagowanie oraz wdrażanie rozwiązań proekologicznych w miastach.

Cel spotkania

Celem spotkania jest identyfikacja oraz analiza najważniejszych nowych potrzeb architektonicznych i urbanistycznych wynikających z aktualnych uwarunkowań, w tym zachodzących gwałtownie zmian klimatycznych i ich wpływa na jakość życia. Ponadto celem jest także stworzenie rekomendacji w zakresie oczekiwanych zmian w miastach oraz oddziaływanie na zmiany postaw, programów działań środowisk architektoniczno-społecznych. 

Formuła

Formuła spotkania oscyluje między dyskusją fokusową, a warsztatem. Wprowadzenie do spotkania oraz moderacja Archi Spotu - Barbara Nawrocka oraz Dominika Wilczyńska z MiastoPracowni.

Poruszane zagadnienia ARCHI SPOTU:

  • Czy klimatyzacja powinna być zabroniona? - (Stosowanie elektrycznych urządzeń do chłodzenia podwyższa temperaturę na zewnątrz oraz zwiększa zużycie źródeł energii) Czy budownictwo pasywne wystarczy? Kiedy zaczniemy masowo wprowadzać okiennice w nowych i istniejących budynkach? Czy czeka nas nowy trend na budowę analogowych systemów przewietrzania budynków, budowania na powrót grubych murów i adaptacji wnętrz średniowiecznych kamiennych kościołów i zamków na przestrzenie do mieszkania i pracy?
  • Czy obecne prawo budowlane nas w tym wspiera? W którym momencie musieliśmy się zmagać z przepisami, żeby działać recyklingowo czy proekologicznie? Na ile blokuje nas treść OPZ rozpisanych już przetargów i zamówień? Na jakie przepisy należy zwrócić uwagę? Czy przy nieuchronnym wzroście temperatury i stałym zagrożeniu pożarowym nie należy zmienić konkretnych przepisów prawa przeciwpożarowego? 
  • Oddolne sieci wsparcia - w czasie kryzysów system bywa niewydolny. Jako bierni mieszkańcy i mieszkanki stajemy się ofiarami ułomności systemu i słabości usług publicznych. Jako aktywni obywatele i aktywne obywatelki możemy oddolnie działać zaopatrując się wzajemnie w najpotrzebniejsze produkty. Czy wystarczy, abyśmy bazowali na istniejących sieciach komunikacji czy potrzebujemy stworzyć nowe powiązania? Jak może wyglądać za 40 lat partyzantka miejska i czy będziemy uprawiać warzywa w miejskich parkach albo kopać osiedlowe studnie? Czy zawsze możemy liczyć na social media i wifi?

Moderacja Archi Spotu

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/archispot2/https://app.evenea.pl/event/archispot3kopia1/

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | Życie Między Budynkami – Pokora Miasta
ARCHI Prelekcje | ARCHI Pokora
ARCHI Prelekcje | Pomiędzy funkcją a estetyką - Architektura XX w.
ARCHI Foto Dzień
Archi SPACERY - ARCY Trasy
ARCHI Debata
ARCHI Film
ARCHI Warsztaty | ARCHI Webinarium
ARCHI Spot 1 | Architektura i edukacja
ARCHI Spot 2 | Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych
ARCHI Spot 3 | Architektura potrzeb społecznych
ARCHI Wystawy WA2021

 

 

 

„Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych”

wprowadzenie:

Kryzys klimatyczny jest faktem. Przekłada się on na konkretne zjawiska, które zmienią to, jak będzie wyglądało nasze otoczenie. Miasta i domy, w których mieszkamy i miejsca, w których pracujemy. Już teraz odczuwamy nietypowe zjawiska pogodowe. Latem fale upałów przeplatają się z ulewnymi burzami i opadami o takiej intensywności, że nie radzą sobie z nimi miejskie systemy kanalizacji burzowej i powodują podtapianie miast. 

Szczelne, nieprzepuszczające wody powierzchnie i wyspy ciepła, pozbawione zieleni place,  opisywane szerzej jako zjawisko “betonozy” polskich miast podwyższa temperaturę powietrza i sprawia, że przebywanie w przestrzeni publicznej bez cienia jest często nie do wytrzymania, a dla osób starszych i tych cierpiących na różne choroby, po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

Fale upałów powodują pożary lasów i śmierć tamtejszych zwierząt. Długotrwałe susze niszczą plony. W miastach już niedługo bieżąca woda będzie musiała być reglamentowana.  Przełoży się to bezpośrednio na wzrost cen wody pitnej i podstawowych produktów spożywczych, co przełoży się na pogłębienie społecznych nierówności.

Pogłębienie społecznych nierówności, kryzys ekonomiczny i deficyt podstawowych produktów w tym pitnej wody to pojawiające się w mieście rozboje, rabunki i przemoc. 

Mniejszy poziom poczucia bezpieczeństwa w mieście to ograniczenia swobody przebywania kobiet w przestrzeni i pogłębianie dychotomii publiczne - prywatne,  prywatyzowanie przestrzeni, dóbr i usług. Wszystkie powyższe zjawiska będą wzmacniane procesami masowej migracji klimatycznej. 

Z historii wiemy, że kryzysy ekonomiczne, susza i głód są jednym z głównych przyczyn konfliktów zbrojnych. 

W przypadku podniesienia się poziomu wód w Bałtyku o 2m, co nastąpi przy wzroście średniej temperatury o 4 st. Malbork i Tczew zyskają dostęp do morza, Gdynia jest położona na wzgórzu, więc jest bezpieczniejsza, za to Elbląg i pół Gdańska znikną z mapy. Stanie się to w roku 2100 czyli za 79 lat czyli już wkrótce. Jednak zanim nastąpią podtopienia, przy takim wzroście temperatury trzy czwarte ludzkości będzie doświadczać potencjalnie śmiertelnych temperatur przez 20 lub więcej dni w roku,  a Bliski Wschód i Afryka Północna będą niezdatne do zamieszkania, więc setki milionów ludzi będzie masowo emigrować. Według oficjalnych prognoz już w połowie stulecia (czyli za 30 lat) także Polskę będą nawiedzać wielodniowe upały o temperaturach powyżej 43 stopni generujące masowe pożary, podtopienia i huragany. 

opracowanie MiastoPracownia

żródła: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porownanie-nastepstw-zmiany-klimatu-306

fotografie:

portretowa Barbary Nawrockiej oraz Dominiki Wilczyńskiej (MiastoPracownia)

2-5 - 10. Weekend Architektury, wydarzenia festiwalu, w których poruszano tematykę zmian klimatycznych w miastach oraz potrzebę przeciwdziałania (Antycypacja) - fot. Miasto Wspólne (spacer rowerowy) oraz Ewa Tulińska (Foto Spacer - architektura na styku z wodą, dr Michał Stangel - "debata jak efektywnie gospodarować przestrzenią miejską, prelekcja Sandry Przepiórkowskiej - "Gospodarka Obiegu Zamkniętego" Archi Prelekacje.