<< wróć
ARCHI Spot 3 | Architektura potrzeb społecznych

 

ARCHI SPOT 3

 • Kiedy? 28 sierpnia 2021, g. 11:00-13:00 oraz 13:15-14:15
 • Miejsce: Gdynia InfoBox
 • Wydarzenie 11. Weekendu Architektury w Gdyni

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/archispot3/

 

Idea Archi Spotu

Spotkanie dyskusyjno-warsztatowe grupy architektów, urbanistów oraz projektantów z Gdyni oraz innych miast w Polsce, z udziałem także przedstawicieli NGO-sów oraz instytucji zaangażowanych w propagowanie oraz wdrażanie rozwiązań proekologicznych w miastach.

Cel spotkania

Celem spotkania jest stworzenie rozwiązań projektowych, systemowych i ustawowych, wspierających osoby wykluczone, w szczególności starsze i bezdomne. Omówiona zostanie społeczna rola architekta w kontekście projektowania miasta inkluzywnego.

Formuła

Formuła spotkania oscyluje między dyskusją fokusową, a warsztatem. Wprowadzenie do spotkania oraz moderacja Archi Spotu Xystudio, Dorota Sibińska, Filip Domaszczyński.

 

Poruszane zagadnienia ARCHI SPOTU:

 • Jesień życia w wielkim mieście – jak żyć i mieszkać samodzielnie?
 • Bezdomność w wielkim mieście - różne oblicza bezdomności.
 • Jak mieszkać razem? – powrót do modelu rodzin wielopokoleniowych.
 • Funkcje przyszłości – nowatorskie rozwiązania wspierające obecność osób starszych i samotnych  w przestrzeni miasta.

 

o wydarzeniu
ARCHI Prelekcje | Życie Między Budynkami – Pokora Miasta
ARCHI Prelekcje | ARCHI Pokora
ARCHI Prelekcje | Pomiędzy funkcją a estetyką - Architektura XX w.
ARCHI Foto Dzień
Archi SPACERY - ARCY Trasy
ARCHI Debata
ARCHI Film
ARCHI Warsztaty | ARCHI Webinarium
ARCHI Spot 1 | Architektura i edukacja
ARCHI Spot 2 | Architektura i przestrzeń publiczna miast w dobie zmian klimatycznych
ARCHI Spot 3 | Architektura potrzeb społecznych
ARCHI Wystawy WA2021

Moderacja Archi Spotu

 • Dorota Sibińska (XyStudio)
 • Filip Domaszczyński (XyStudio)
 • Marta Nowosielska (XyStudio)

Fotografie:

 • Zespół XYstudio w czasie 10. Weekendu Architektury w Gdyni
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (Xystudio)
 • Dom dla bezdomnych w Jankowicach (mat. XYStudio)
 • Ławeczka - w Domu dla bezdomnych w Jankowicach (mat. XYStudio)