<< wróć
Jacek Piątek

Jacek Piątek

Opis - biografia prelegenta:

Jacek Piątek – urodzony 12.04.1971 r. absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy  i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończył malarstwo w pracowni Włodzimierza Łajminga w 1997 r. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym, podejmuje też działania wykraczające poza malarstwo - rzeźba, prezentacje obiektów, instalacje, sztuka użytkowa.  Wspólnie z żoną prowadził pracownię artystyczną „crazy seed”, która przez 5 lat zdobywała doświadczenie, współpracując na rynku Austriackim z firmą „Art und Wenus” w Wiedniu. Pracownia zajmowała się projektowaniem wnętrz, projektowaniem mebli i innych unikalnych przedmiotów użytkowych. W latach 2007-2013 pracował w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w charakterze Plastyka Miasta. w tym czasie intensywnie zaangażował się w pracę na rzecz poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznej. Jest pomysłodawcą i organizatorem „I Ogólnopolskiego Kongresu Plastyków Miejskich” w Bydgoszczy. Od 2013 roku pracuje w strukturach samorządowych Miasta Gdyni na stanowisku Plastyka Miasta gdzie realizuje swoje zadania z zakresu pracy nad szeroko rozumianą estetyką miejskiej przestrzeni. Zrealizował Konkurs na najlepiej zaprojektowany szyld i witrynę sklepową –Gdynia 2013, prowadzi szkolenia, warsztaty i prelekcje dla przedsiębiorców oraz młodzi eży w zakresie projektowania komercyjnej informacji wizualnej. Współpracuje z podmiotami miejskimi i prywatnymi w celu poprawy miejsc zdegradowanych estetycznie. Koordynuje prace Zespołu ds. ochrony krajobrazu Gdyni, który pracuje nad projektem uchwały Rady Miasta porządkującej wątek reklam w przestrzeni publicznej. 

 

Jacek Friedrich
Kazimierz Butelski
Aleksandra Sumorok
Michał Pszczółkowski
Robert Hirsch
Przemysław Górski
Hubert Bilewicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Grzegorz Mika
Mirosław Studniak
Tomasz Grzybowski
Martyna Regent