01.08.23
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAIU) - Głównym Partnerem Strategicznych Festiwalu

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAIU) jest głównym Partnerem strategicznych Festiwalu, 13. Weekend Architektury w Gdyni. 

NIAiU po raz kolejny jest także współorganizatorem części propozycji wydarzeń festiwalowych, w tym:

 

  • Wystawy plenerowej „Golden Cubes Awards” - prezentującej międzynarodowe nagrody edukacji architektonicznej (built environment education), 
  • Wystawa „Golden Cubes Awards” -będzie połączona z Galą wręczenia nagród, prezentacją laureatów przez Katarzynę Domagalską, projekcją filmu o projektach laureatów oraz dyskusją moderowaną – "Jak używać architektury; o edukacji architektonicznej i projektowaniu miast wraz z dziećmi i młodzieżą" z udziałem Anny Dudzińskiej  
  • Wydarzenia towarzyszące wystawie, w tym warsztaty, spotkania
  • Prelekcja arch. Ewy Rombalskiej (p.o. dyr. NIAiU) pt. "Olsztyn – architektura w lustrze jezior"
  • Prelekcja/wprowadzenie dr. arch. Bolesława Stelmacha (prof. PŁ, dyr. NIAiU)-do bloku "Edukacja architektoniczna" oraz udział w panelu - Archi dyskusji poświęconej "Trendom dla klimatu" - 2 września 2023.