Kinga Nettmann-Multanowska

BIOGRAM

dr Kinga Nettmann-Multanowska

– dr nauk humanistycznych, anglistka, absolwentka UAM w Poznaniu, lektorka języka polskiego w Kirgistanie i Gruzji, menadżerka kultury, autorka i współautorka publikacji poświęconych polskim śladom w Gruzji i Macedonii Północnej (w tym książki „Warszawa rysuje Skopje” wyd. Fundacja Centrum Architektury, 2022), kuratorka i inicjatorka wystaw, wydarzeń i publikacji dotyczących architektury i urbanistyki, mieszkała w Skopje w latach 2014–2018.

spis ilustracji:

1\ fotografia portretowa - Kinga Nettmann-Multanowska, autorka Matylda Multanowska

2\ okładka książki "Warszawa rysuje Skopje" - fot. Peter Łyczkowski

3\ pocztówka - Skopje lata 60.

4\ pocztówka - Skopje lata 70.

5\ warszawscy urbaniści w Skopje, 1964 r. fot. Kiro Georgievski

6\ Artykuł prasowy w "Sztandarze Młodych" 6.11.1964 r.

 

Kinga Nettmann-Multanowska
Aleksandra Sumorok
Waldemar Afflelt
Maria Jolanta Sołtysik
Jacek Friedrich
Michał Pszczółkowski
Justyna Borucka
Weronika Szerle
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
Arkadiusz Brzęczek

12. Weekend Architektury w Gdyni - Kinga Nettmann-Multanowska:

Archi Prelekcje - 26 sierpnia 2022, blok 1 "Nowe Miasta. Odbudowa. Projekty miejskich transformacji" (12:00-14:00):

  • Prelekcja pt. "Byliśmy tam z całym światem! - polscy urbaniści i architekci w ONZ-owskim projekcie odbudowy Skopje po trzęsieniu ziemi 1963 roku" - dr Kinga Nettman-Multanowska
  • Panelistka debaty (14:15-15:00) "Odbudowa miast doświadczenia z Polski, Europy, Świata", moderacja debaty dr Małgorzata Jędrzejczyk