Waldemar Afflelt

dr inż. Waldemar Affelt

  • Prelegent 12. Weekendu Architektury w Gdyni
  • Panelista 12. Weekendu Architektury w Gdyni
  • Prelegent cyklu "Spotkania z modernizmem" Gdyńskiego Szlaku Modernizmu

Notka biograficzna:

Waldemar Jerzy Affelt (ur. 23 stycznia 1951 r. w Sopocie), dr inż., konserwator zabytków architektury, emerytowany nauczyciel akademicki i badacz dziedzictwa kulturowego na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 r. Visiting Professor w Tohoku Gakuin University in Sendai. Od 2019 r. Visiting Senior Research Fellow w School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley. Autor kwalitatywno-kwantytatywnej metody analizy wartości kulturalnych i społeczno-ekonomicznych obiektów dziedzictwa techniki TECHNITAS, kompatybilnej z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z Wytycznymi Operacyjnymi do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO, w której wskazał na znaczenie aspektu techno-estetyki. Autor czterech książek oraz ponad stu artykułów prasowych i konferencyjnych. W roczniku „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” (2021) opublikował swoją koncepcję rizomatyczności dziedzictwa kultury ilustrowaną przykładami z Japonii. Członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym oraz ekspert Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Członek Komisji Dziedzictwa Techniki PKN ICOMOS. Prezes lokalnej organizacji pozarządowej Zabytkowa Gdynia. 

Kinga Nettmann-Multanowska
Aleksandra Sumorok
Waldemar Afflelt
Maria Jolanta Sołtysik
Jacek Friedrich
Michał Pszczółkowski
Justyna Borucka
Weronika Szerle
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
Arkadiusz Brzęczek

12. Weekend Architektury w Gdyni - dr inż. Waldemar Affelt:

  • „Inujima Art Project - nowe serce kulturalne Okayama City” - wykład w czasie 3 dnia Archi Prelekcji 28 sierpnia, 2022, w Sali Teatralnej Konsulatu Kultury w Gdyni
  • Debata o odbudowie Miast - panelista debaty 26 sierpnia, w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego

fotografie:

  • 1-3 Inujima - fotografie prelegenta
  • fotografia portretowa