Grzegorz Mika

mgr inż. arch. Grzegorz Mika

- architekt, varsavianista, autor strony "Warszawski Modernizm 1905 - 1939", współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Kinga Nettmann-Multanowska
Aleksandra Sumorok
Waldemar Afflelt
Maria Jolanta Sołtysik
Jacek Friedrich
Michał Pszczółkowski
Justyna Borucka
Weronika Szerle
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
Arkadiusz Brzęczek

Weekend Architektury oraz Modernizm Gdyni:

 • 12. Weekend Architektury w Gdyni 2022:
  • 28 sierpnia, niedziela, Archi Prelekcje cz. 3, wykład pt. "Luksus i Logika - nowe i nowoczesne mieszkania w XX-leciu międzywojennym"
  • Zapowiedź do filmu pt. „Architektura mieszkaniowa. Osiedla społeczne”  (32’19’’) cykl Rzeczpospolita Modernistyczna 2021, Sala Goplana GCF, wprowadzenie do pokazu Grzegorz Mika
  • Komentarz do wystawy fotograficznej Mariusza Majewskiego "LUX-y po Warszawsku", oprowadzanie kuratorskie 27-28 sierpnia. 
  • Archi Spacer - współprowadzenie spaceru architektonicznego 28 sierpnia pt. Triumf Modernizmu:  wzorzec architektury Grabówka, prowadzenie Grzegorz Mika oraz Robert Chrzanowski
 • 11. Weekend Architektury w Gdyni 2021:

Inne wybrane działania i aktywności realizowane we współpracy z miastem Gdynia, projektem Gdyński Szlak Modernizmu:

 • Wykład w ramach Archi Prelekcji 30 sierpnia, 16:30-19:30, IV Weekendu Architektury w Gdyni pt. Architektura nowych czasów - początki typizacji budownictwa w II RP - na przykładzie gdyńskiego i warszawskiego budownictwa spółdzielczego i państwowego"
 • Spacer oraz prelekcja w Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, 12 i 13 lipca 2014 r. pt.:
  • „Warszawscy architekci modernizmu w Gdyni”
  • Spacer trasą realizacji warszawskich architektów modernizmu w Gdyni"