Grzegorz Mika

mgr inż. arch. Grzegorz Mika

- architekt, varsavianista, autor strony "Warszawski Modernizm 1905 - 1939", współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Weekend Architektury oraz Modernizm Gdyni:

 • 12. Weekend Architektury w Gdyni 2022:
  • 28 sierpnia, niedziela, Archi Prelekcje cz. 3, wykład pt. "Luksus i Logika - nowe i nowoczesne mieszkania w XX-leciu międzywojennym"
  • Zapowiedź do filmu pt. „Architektura mieszkaniowa. Osiedla społeczne”  (32’19’’) cykl Rzeczpospolita Modernistyczna 2021, Sala Goplana GCF, wprowadzenie do pokazu Grzegorz Mika
  • Komentarz do wystawy fotograficznej Mariusza Majewskiego "LUX-y po Warszawsku", oprowadzanie kuratorskie 27-28 sierpnia. 
  • Archi Spacer - współprowadzenie spaceru architektonicznego 28 sierpnia pt. Triumf Modernizmu:  wzorzec architektury Grabówka, prowadzenie Grzegorz Mika oraz Robert Chrzanowski
 • 11. Weekend Architektury w Gdyni 2021:

Inne wybrane działania i aktywności realizowane we współpracy z miastem Gdynia, projektem Gdyński Szlak Modernizmu:

 • Wykład w ramach Archi Prelekcji 30 sierpnia, 16:30-19:30, IV Weekendu Architektury w Gdyni pt. Architektura nowych czasów - początki typizacji budownictwa w II RP - na przykładzie gdyńskiego i warszawskiego budownictwa spółdzielczego i państwowego"
 • Spacer oraz prelekcja w Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, 12 i 13 lipca 2014 r. pt.:
  • „Warszawscy architekci modernizmu w Gdyni”
  • Spacer trasą realizacji warszawskich architektów modernizmu w Gdyni"