<< wróć
Grzegorz Mika

mgr inż. arch. Grzegorz Mika

- architekt, varsavianista, autor strony "Warszawski Modernizm 1905 - 1939", współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak

Weekend Architektury oraz Modernizm Gdyni:

 

  • 11. Weekend Architektury w Gdyni 2021:

Inne wybrane działania i aktywności realizowane we współpracy z miastem Gdynia, projektem Gdyński Szlak Modernizmu:

  • Wykład w ramach Archi Prelekcji 30 sierpnia, 16:30-19:30, IV Weekendu Architektury w Gdyni pt. Architektura nowych czasów - początki typizacji budownictwa w II RP - na przykładzie gdyńskiego i warszawskiego budownictwa spółdzielczego i państwowego"
  • Spacer oraz prelekcja w Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu Gdyński Szlak Modernizmu, 12 i 13 lipca 2014 r. pt.:
    • „Warszawscy architekci modernizmu w Gdyni”
    • Spacer trasą realizacji warszawskich architektów modernizmu w Gdyni"