Jacek Friedrich

dr hab. Jacek Friedrich

  • Panelista 11. Weekendu Architektury w Gdyni, 29 sierpnia 2021
    • Konsulat Kultury, Sala Teatralna oraz Patio
    • Panelista dyskusji - debaty poświęconej prof. Lechowi Zaleskiego oraz Architekturze 2. poł. XX w na obszarze Trójmiasta 
  • Prelegent 9. Weekendu Architektury w Gdyni, 25 sierpnia 2019)
    • tytuł wystąpienia: Koncepcja mieszkania najmniejszego w architekturze modernistycznej. Europa.
    • Miejsce: sala Teatralna Konsulatu Kultury, Jana z Kolna 25

Dr hab. Jacek Friedrich, historyk sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, przez dwie kadencje był dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni. Badacz nowoczesnej kultury wizualnej, architektury i projektowania w XX wieku oraz rekonstrukcji i ochrony zabytków architektury, a zwłaszcza ich związków z ideami, ideologiami i polityką. Autor kilku książek m. in.: Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 (Gdańsk 2015) oraz Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (Gdańsk 2018).

Kinga Nettmann-Multanowska
Aleksandra Sumorok
Waldemar Afflelt
Maria Jolanta Sołtysik
Jacek Friedrich
Michał Pszczółkowski
Justyna Borucka
Weronika Szerle
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
Arkadiusz Brzęczek

Jacek Friedrich był gościem i prelegentem dwóch poprzednich edycji (III oraz VII) Weekendu Architektury w Gdyni w 2013 oraz w 2017. 

27 sierpnia, 2017 r. wygłosił w Sali Goplana GCF znakomitą prelekcję  pt. Ateista i jego kościoły. O sakralnych projektach Le Corbusiera.