Justyna Borucka

dr inż. arch. Justyna Borucka 

  • Prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji
  • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej


Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej a od 2016 roku Prodziekanem ds. Rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP o. Wybrzeze).

Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i urbanistyki, a w szczególności na podstawie relacji architektury i innych dziedzin sztuki oraz miasta i sztuki. Obecnie prowadzi badania w ramach kilku międzynarodowych projektów z partnerami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji. Wchodziła w skład wielu sieci Erasmus + między innymi dotyczących: odkrywania materialności w architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem drewna, wraz z University of Lichtensetin Vaduz, Sint Lucas School of Architecture, Brussels/Gent, Royal Academy Copenhagen, School of Architecture, Denmark, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Universitat Polytècnica de Catalunya, School of Architecture of El Vallès, Barcelona. Autor i współautor następujących projektów międzynarodowych: Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces (2011), Sensing the City – Designing Urban Experience (2009-2012) - koordynator międzynarodowych warsztatów w ramach programu IP Gdańsk 2009, L'Aquila 2010, Caceres 2012, - projektowanie jako ważny stymulator w strategiach rewitalizacji społecznej, kulturowej, architektonicznej i urbanistycznej; ekspert w dziedzinie rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w kontekście rozwoju XXI wieku - udział w badaniach regionalnych na Żuławach w latach 2008-2009 we współpracy z ICOMOS oraz National Service for Archeology, Cultural, Landscape and Monuments, the Nederlands; interdyscyplinarne badania w Delta Wisly i uczestnictwo w projektach na Żuławach między innymi: konsultant i doradca naukowy projektów, takich jak: Pogotowie Konserwatorskie; współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi: Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnograficznego. Pracuje także dla organizacjach pozarządowych (min. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Towarzystwo Muzyczne Non Serio). Jest redaktorem serii książek, w tym: Architekturführer Danzig Gdańsk Sopot Gdynia, Borucka J., Gatermann H. (red.) Dom Publ., Berlin, 2016;

  •  źródło: Politechnika Gdańska
Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

11. i 12. Weekend Architektury w Gdyni 

  • Moderatorka panelu dyskusyjnego (Archi Spot) w czasie 12. Weekendu Architektury oraz prowadząca ze Stanisławem Dopierałą oraz Bartłomiejem Ponikiewski Archi Spacer po architekturze 2. poł. XX wieku
  • Prelegentka 11. Weekendu Architektury w Gdyni, kuratorka wystawy o prof. Lechu Zaleskim

Publikacje naukowe:

Jej teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, między innymi: Rediscover San Lorenzo. Remains and transformations in a historical city district (eng.) Riscoprire San Lorenzo. Permanenze e trasformazioni in un quartiere della città storica (it.) (Borucka J., Mattogno C., Romano R.) [w]: Share the Story Jane’s Walk 2016 Book;  How to teach architecture? – Remarks on the edge of Polish transformation processes after 1989 (Borucka J., Macikowski B.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; The use of the language of mathematics as an inspiration for contemporary architectural design (Borucka J., Czech A.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016; Street Art and Urban Regeneration. Case Study Gdansk and Rome. (Borucka J., Mattogno C.) [in]: SGEM (2016); Art of Space – Space of Art. The role of Sound Art in Public Space. (Borucka J.) [w]: SGEM (2015); Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury [Crafting Wood - Space of experiment in making architecture] (Borucka J.) [w]: Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo,współczesność,przyszłość [Wooden architecture:tradition, heritage, present, future](red.) R. Cielątkowska, D. Jankowska-Wojtowicz Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014, s.37-45; Sound Art and Architecture: New Horizons for Architecture and Urbanism (Borucka J.) [w]: INTE (2014), Social and Behavioral Sciences 2015; Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril in Lisbon metropolitan area. (Borucka J., Nyka, L., Urbanowicz K.[w]: EWWUD (2014), Lisbon 2015;  Co w architekturze piszczy? - Dźwiękowy aspekt przestrzeni / What’s the buzz in architecture? – The sonic aspect of space [w]: Soundplay/ Dźwiękowiska (Topolski K. red.) 2013 i innych