Katarzyna Domagalska

Katarzyna Domagalska 

  • Katarzyna Domagalska: Historyczka sztuki i architektury, kieruje Działem Edukacji w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki.

Zajmuje się edukacją architektoniczną oraz popularyzacją wiedzy i badaniami nad ochroną dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego regionów Polski. Autorka książek: „Poradniki dobrych praktyk architektonicznych” dla poszczególnych dzielnic Warszawy, podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa modernistycznego.

Współautorka filmów edukacyjnych „Architektura – ćwiczenia z myślenia” oraz książki dla dzieci „Przybornik do oglądania miasta. Mały Architekt” wydawnictwa NIAiU. Koordynatorka i współautorka edukacyjnego programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP dla polskich szkół podstawowych i licealnych. Kieruje pracami Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy NIAIU. Członkini międzynarodowej grupy zajmującej się powszechną edukacją architektoniczną (Built Environment Education) Unii Architektów (UIA Architects architecture&children). Kierowniczka merytoryczna interdyscyplinarnych studiów "Archikultura. Edukator architektoniczny" powołanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnikę Krakowską i Politechnikę Gdańską. 

Niaiu.pl

ilustracje: 

1\ Katarzyna Domagalska

2-6\ przykłady projektów przygotowanych realizowanych przez Katarzynę Domagalską w NIAiU

 

Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak

 

 11. Weekend Architektury w Gdyni

  • Współprowadzenie Archi Spotu 26 sierpnia pt. Architektura i Edukacja | Muzeum Miasta Gdyni
  • Współprowadzenie autorskiej Archi Prelekcji 27 sierpnia pt.  "Architektura dla edukacji"  Sala Goplana GCD 
  • Współprowadzenie autorskich Archi Warsztatów 28 sierpnia pt. ""MAŁY Architekt. Przybornik do oglądania miasta” 
  • Współprowadzenie Archi Webinarium dla edukatorów i edukatorów 28 sierpnia pt. "Narzędziownik edukatora architektonicznego. Jak włączyć edukację architektoniczną w swoje działania"