Małgorzata Jędrzejczyk

Małgorzata Jędrzejczyk

 

  • kuratorka X Weekendu Architektury w Gdyni

– historyczka sztuki, kuratorka, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Kuratorka i współautorka realizowanego przez Pilecki-Institut Berlin programu Exercising Modernity. Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach poświęconych współczesnej sztuce i architekturze. Współredaktorka antologii tekstów Obraz/Ciało oraz publikacji Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Kuratorka i współkuratorka wystaw, m.in. Bliskość linii prostej. Performatywość awangardy (2018); Tożsamość. 100 lat polskiej architektury//Sztuka (2019); Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy (2019-2020).

Jej badania naukowe koncentrują się wokół twórczości Katarzyny Kobro, teorii przestrzeni oraz relacji między rzeźbą i architekturą pierwszej połowy XX wieku.

Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier