Maria Jolanta Sołtysik

prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik

Pierwszego dnia 12. Weekendu Architektury w Gdyni - Pani prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik (Politechnika Gdańska) wygłosi w Konsulacie Kultury wykład pt. Archi Prelekcja | Ikony architektury portu w Gdyni – styl i struktura 

  • miejsce: Konsulat Kultury, Sala Teatralna, Gdynia, ul. Jana z Kolna 25
  • kiedy? 25 sierpnia 2022, godzina 18:30-19:30
  • wstęp wolny (uwaga limit miejsc)

 

Biogram

Maria Jolanta Sołtysik, architekt, historyk architektury, profesor doktor habilitowany i kierownik „Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków“ Politechniki Gdańskiej jest autorką bardzo wielu publikacji na temat dziejów Gdyni i jej architektury. Są wśród nich trzy książki, które po raz pierwszy w sposób kompleksowy przedstawiają tą tematykę: „Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura“,  „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego“ oraz „Orłowo – perła Gdyni. Dzieje, krajobraz, architektura“ (ta ostatnia we współautorstwie ze Sławomirem Kitowskim). Książki te były wielokrotnie nagradzane przez prestiżowe gremia. Jest też współautorką wielu studiów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego Gdyni, a wśród nich między innymi projektów rewaloryzacji prestiżowych obiektów gdyńskich, takich jak dworzec kolejowy (2012), czy dawny dworzec morski a obecnie Muzeum Emigracji (2013) oraz planów rewaloryzacji dwóch gdyńskich zespołów pałacowo-parkowych: w Kolibkach i w Małym Kacku (2008).

Kinga Nettmann-Multanowska
Aleksandra Sumorok
Waldemar Afflelt
Maria Jolanta Sołtysik
Jacek Friedrich
Michał Pszczółkowski
Justyna Borucka
Weronika Szerle
Grzegorz Mika
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
Arkadiusz Brzęczek

 

Wybrane aktywności prelegentki w ramach poprzednich edycji festiwalu Weekend Architektury w Gdyni:

  • WA_2011 - prowadzenie spaceru otwarcia oraz wykładu w czasie Archi Prelekcji
  • WA_2012-2015 - udział w Archi Prelekcjach
  • WA_2016 - zaplanowane prowadzenie Spaceru z Architektem, a także prelekcja otwierająca II dzień Archi Prelekcji pt. Główna oś reprezentacyjna Gdyni.  
  • WA_2017 - 27 sierpnia, 2017 r. 11:30-13:00 Dzieje i architektura Orłowa - Prelekcja ze spacerem, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, ul. Orłowska 39