Michał Pszczółkowski

dr hab. Michał Pszczółkowski

 • prelegent VIII i IX Weekendu Architektury w Gdyni,
 • prelekcja 25 sierpnia 2019 r. w Sali Teatralnej Konsulatu Kultury, ul. Jana z Kolna 27
 • Tytuł prelekcji - Stolica i region. Architektura międzywojenna Gdyni i Torunia - wpływy, zależności, inspiracje

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Wykładowca oraz pracownik naukowy ASP w Gdańsku. W 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona dóbr kultury (specjalność: konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował także w Oldenburgu i Bambergu. W 2010 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy (adaptacja linii produkcyjnej nitrogliceryny na terenie fabryki materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg na cele muzealno-turystyczne). Realizacja projektu Exploseum została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uznana Wydarzeniem Muzealnym Roku SYBILLA 2011 w kategorii wystawy techniki.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Miłośników Torunia.

Zainteresowania badawcze Michała Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Jest autorem licznych publikacji w zakresie historii architektury i ochrony zabytków, w tym kilkunastu monografii książkowych. 

 

Anna Cymer
Jerzy Majewski
Radosław Gajda & Natalia Szcześniak
Katarzyna Płażyńska (Fundacja Polanki)
Anna Nowakowska (Fundacja Polanki)
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Vinicius Libardoni
Dariusz Błaszczyk
Katarzyna Domagalska
Małgorzata Jędrzejczyk
Arkadiusz Brzęczek
Weronika Szerle

Publikacje książkowe

 

 1. Architektura Włocławka w latach 1918-1939, Włocławek-Łódź 2019
 2. Stefan Narębski (1892-1966) - architekt, konserwator, profesor (katalog wystawy), Toruń 2017
 3. Architektura szkolna II Rzeczypospolitej, Łódź 2017
 4. Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939, Łódź 2016
 5. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Funkcja, Łódź 2015
 6. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Forma i styl, Łódź 2014
 7. Bydgoszcz między wojnami. Opowieść o życiu miasta, Łódź 2013
 8. DAG Bromberg. Z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939–1945, Bydgoszcz 2012
 9. Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2012
 10. Exploseum DAG Fabrik Bromberg. Wybuchowa historia Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011
 11. Betonowa tajemnica. Fabryki materiałów wybuchowych DAG, Bydgoszcz 2010
 12. Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009