Jakub Szczepański

 

biogram

prof. Jakub Szczepański 

Jakub Szczepański – polski architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, którego jest absolwentem. Od 2016 roku prodziekan ds. nauki na tej uczelni. Zajmuje się historią architektury, konserwacją zabytków, współczesnymi problemami Gdańska i innych miast regionu bałtyckiego. Przez kilkanaście lat był związany z Nadbałtyckim Centrum Kultury, gdzie kierował pracami przy odbudowie kościoła św. Jana. Działa w organizacjach pozarządowych, m.in. w Fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych i w Kongresie Ruchów Miejskich. Twórca Cyfrowego Muzeum Wrzeszcza.

źródło: pl.wikipedia.org

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przemo Łukasik
XYstudio Dorota Sibińska | Filip Domaszczyński | Marta Nowosielska
Piotr Grochowski
Bolesław Stelmach
Anna Becker, Marlena Pilch (Projektzieleni.pl)
Paweł Paradowski (ZOA Architekci)
Anna Orchowska
Mariusz Twardowski
Michał Stangel
Karol NIeradka (maxberg)
Radosław Czerniejewski
TYYNI Studio
Barbara Marchwicka
Ewa Rombalska
Ryszard Nakonieczny
Sandra Przepiórkowska
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Marcin Sadowski | JEMS
eM4. Pracownia Architektury. Brataniec
Ewa P. Porębska
APA Wojciechowski | Szymon Wojciechowski
Jakub Szczepański
Kazimierz Butelski
ARCH Deco - Gdynia
Iwona Markešić
Paulina Szewczyk
Aleksander Wadas
Lewicki Łatak
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
M. i A. Domicz
Barbara Nawrocka + Dominika Wilczyńska | MiastoPracownia
Marlena Wolnik | MWArchitekci
Agata Twardoch
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Magdalena Federowicz-Boule
Tomasz Janiszewski
Maciej Siuda
Annę Grajper oraz Sebastian Dobiesz
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
A2P2
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
Zbigniew Maćków
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Stanisław Deńko
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Patryk Pniewski - PP Studio

12. Weekend Architektury w Gdyni - Jakub Szczepański

 • Panelista debaty 26 sierpnia, Sala Goplana GCF, "Debata odbudowie Miast - doświadczenia z Polski, Europy i świata" - prowadzenie dr Małgorzata Jędrzejczyk

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury (2012), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1988–2000), adiunkt (2000–2013); profesor nadzwyczajny (od 2013)
 • Kierownik Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury – gł. specjalista ds. konserwatorskich (1995–2006)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury (od 2016)
 • przewodniczący rady dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka (od 2019)

funkcje instytucjonalne

 • członek założyciel Kongresu Ruchów Miejskich (od 2017),
 • założyciel i wiceprezes fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych (od 2014),
 • założyciel i wiceprezes stowarzyszenia Kultura Miejska (2007–2012),
 • prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2004–2005)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • International Group of Urban and Architecture Design INTEGRO UAD,
 • World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), 
 • Mediterranean Centre for Engineering and Technology Education (MCE&TE)

zainteresowania naukowe

 • konserwacja zabytków architektury,
 • historia architektury miast nadmorskich,
 • zagadnienia przekształceń współczesnych miast wskutek przemian klimatycznych i cywilizacyjnych

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (2016),
 • Medal Marszałka Województwa Pomorskiego DE NIHILO NIHIL FIT (2016),
 • Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2000),
 • Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (1996),
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe: I stopnia (2), II stopnia (3), III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą działalność dydaktyczną: I stopnia (2), II stopnia (3), III stopnia (5)