Lewicki Łatak

architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

 • X Weekend Architektury w Gdyni - Archi Prelekcja i Archi Debata 28 sierpnia pt. "Site Specific... prace w toku"  
 • prelegenci i paneliści X i VII Weekendu Architektury w Gdyni,

Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak pracują razem nieprzerwanie od 1988 roku, w roku 1990 ukończyli Wydział Architektury (PL i KŁ) oraz Wydział Budownictwa Lądowego (KŁ) Politechniki Krakowskiej. W latach 1992-1999 pracowali na tym Wydziale jako wykładowcy, w latach 2003-2009 prowadzili studio projektowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Biuro Projektów Lewicki Łatak, firma założona przez Kazimierza Łataka (ur. 1962) i Piotra Lewickiego (ur. 1966) w marcu 1995 roku, jest pracownią specjalizującą się w projektowaniu architektoniczno-budowlanym w różnych skalach: urbanistyka, architektura, wnętrza.

W 2018 r. pracownia została laureatem nagrody honorowej SARP, najwyższego wyróżnienia w polskiej architekturze. 

źródło: www.lewicki-latak.com.pl

fotografie od góry:

 • architekci Piotr Lewicki oraz Kazimierz Łatak
 • Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)
 • Budynek Hali KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnyc
 • Plac Bohaterów Getta w Krakowie
 • Budynek mieszkalny Corte Verona ul. Grabiszyńska / ul. Inżynierska / al. Pracy, Wrocław
 • Szałas - Plac Grzybowski w Warszawie
 • Fabryka Polplast Polska
 • Niepołomice - przebudowa rynku
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przemo Łukasik
XYstudio Dorota Sibińska | Filip Domaszczyński | Marta Nowosielska
Piotr Grochowski
Bolesław Stelmach
Anna Becker, Marlena Pilch (Projektzieleni.pl)
Paweł Paradowski (ZOA Architekci)
Anna Orchowska
Mariusz Twardowski
Michał Stangel
Karol NIeradka (maxberg)
Radosław Czerniejewski
TYYNI Studio
Barbara Marchwicka
Ewa Rombalska
Ryszard Nakonieczny
Sandra Przepiórkowska
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Marcin Sadowski | JEMS
eM4. Pracownia Architektury. Brataniec
Ewa P. Porębska
APA Wojciechowski | Szymon Wojciechowski
Jakub Szczepański
Kazimierz Butelski
ARCH Deco - Gdynia
Iwona Markešić
Paulina Szewczyk
Aleksander Wadas
Lewicki Łatak
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
M. i A. Domicz
Barbara Nawrocka + Dominika Wilczyńska | MiastoPracownia
Marlena Wolnik | MWArchitekci
Agata Twardoch
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Magdalena Federowicz-Boule
Tomasz Janiszewski
Maciej Siuda
Annę Grajper oraz Sebastian Dobiesz
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
A2P2
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
Zbigniew Maćków
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Stanisław Deńko
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Patryk Pniewski - PP Studio

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2018 
  • Pracownia otrzymuje najwyższe w Polsce wyróżnienie, nagrodę honorową SARP 2018 r.
 • 2015
  • I Nagroda(równorzędna) "Polski Cement w Architekturze" z obiekt - Tunel aerodynamiczny w Morach pod Warszawą (Flyspot Warsaw)
 • 2013 
  • Nominacja do nagrody w konkursie Kraków Mój Dom w kategorii architektura mieszkaniowa za projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadwiślańskiej, Kraków. Nagroda główna w konkursie Brick Award 2013, edycja polska w kategorii Dom wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
 • 2012 
  • Nominacja do nagrody głównej w konkursie Życie w Architekturze 2000-2012 w kategorii Najlepszy Budynek Wielorodzinny za projekt Osiedla Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
 • 2011 
  • Wyróżnienie w konkursie Polski Cement w Architekturze, XV Edycja, na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej za projekt fabryki Industrie Maurizio Peruzzo Comfort w Świdnicy, Warszawa
  • Gold Award (Złota Nagroda) w konkursie Urban Quality Award 2011 za projekt przebudowy placu Bohaterów Getta w Krakowie, Eurohypo AG, Frankfurt am Main, Niemcy. Wyróżnienie Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
  • Nominacja do Nagrody Roku SARP 2010 za najlepszy obiekt architektoniczny w Polsce dla budynku Corte Verona we Wrocławiu, Warszawa
  • Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu
  • I nagroda w konkursie Piękny Wrocław, edycja XXI, w kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2010 dla projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Corte Verona we Wrocławiu
  • Wyróżnienie w konkursie na Halę TS Wisła w Krakowie
  • I Nagroda w V Edycji Konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii”, za projekt kładki pieszo-rowerowej w Mariborze (Słowenia), Poznań
 • 2010
  • Wyróżnienie w konkursie im. Jacka Michalskiego, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Kraków
  • Nominacja do nagrody Kraków Mój Dom w kategorii Architektura terenów otwartych, Gmina Miejska Kraków, Polska Gazeta Krakowska, Kraków za przebudowę placu Bohaterów Getta
 • 2009
  • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Wolnica w Krakowie
  • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie placu Nowego w Krakowie
 • 2008
  • Wyróżnienie w konkursie Bramy Kraju za przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Krakowie, Warszawa
  • I nagroda w konkursie na halę 100-lecia Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha w Krakowie
 • 2007
  • Wyróżnienie w konkursie na centrum kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie
 • 2006
  • I nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów w Krakowie
  • Wyróżnienie w kon­kur­sie European Prize for Urban Public Space za przebudowę placu Bo­ha­terów Getta w Kra­ko­wie, Barcelona
  • II nagroda w konkursie na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Podgórze w Krakowie
  • Krakowska Nagroda SARP za Twórczość Architektoniczną w roku 2004
 • 2005
  • I nagroda w konkursie na przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Kra­ko­wie
  • Nominacja do nagrody Projekt Roku 2004 za siedzibę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie – Pychowicach
  • Nagoya City Mayoral Award w konkursie IFYA Nagoya 2005 „Towards Asian Sustainable Cities”, Japonia
  • II nagroda w konkursie na Muzeum Lotnictwa Polskiego i Lotniczy Park Kulturowy
  • Wyróżnienie w kon­kursie na Mło­dzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie – Nowej Hu­cie
 • 2004
  • I nagroda konkursie na projekt Wy­działu Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie – Py­cho­wi­cach
  • Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2003 za budynek mieszkalny pod Warszawą
 • 2003
  • I nagroda w kon­kur­sie na za­gos­po­da­ro­wanie placu Bohaterów Get­ta w Kra­kowie
  • Wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na roz­bu­dowę Biblioteki Ra­czyń­s­kich w Poz­na­niu
  • I nagroda (ex aequo) w konkursie na Cent­rum Edu­­ka­cyj­no-Rekrea­cyj­ne w Wie­liczce
 • 2002
  • Nominacja do nagrody Realizacja Roku 2001 za akademicki budynek mieszkalny przy ul. Nawojki w Krakowie
  • Wyróżnienie w konkursie na modernizację i przebudowę zespołu obiektów Opery Krakowskiej
  • Mister Kra­kowa za akade­mic­ki budynek mieszkalny przy ul. Grottgera
 • 2001
  • Wyróżnienie w konkursie na rozbudowę Centrum Sztuki Współ­czesnej Bun­kier Sztuki w Krakowie
 • 1999
  • II nagroda w kon­kursie na pa­wilon polski na wystawie Expo 2000 w Hano­we­rze
  • Wy­róż­nie­nie spec­jalne w kon­­kursie na bu­dyn­ki socjalne i komunalne w Krakowie
 • 1998
  • Wy­róż­nie­nie w konkursie na obiekty olim­pijs­kie igrzysk zi­mo­wych Zakopane 2006 w Krakowie
 • 1997
  • Pro­­jekt Ro­ku 1996 za salę gim­nas­tycz­ną w Grom­cu koło Li­bią­ża
 • 1995
  • Nominacja do nagrody Projekt Roku 1994 za salę gim­nastyczną na os. Sta­lo­wym w No­wej Hucie