Paulina Szewczyk

Biogram

dr inż. arch. Paulina Szewczyk

architekt, urbanista, zastępca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Planowania Miast, Związku Miast Bałtyckich.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, studia w zakresie Architektury i Urbanistyki ukończyła w 2002 r. z oceną celującą, za co otrzymała Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej.

Doświadczenie projektowe zdobywała już jako studentka, pracując w Gdańskiej Pracowni Urbanistycznej Alter Polis. Następnie jako referent, podinspektor w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni, a następnie projektant i kierownik II Zespołu Urbanistycznego w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, była autorem i współautorem kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przy opracowaniu planów miejscowych dla obszarów śródmiejskich, portowych, poprzemysłowych, czy historycznych dzielnic mieszkaniowych. W 2007 roku uzyskała uprawnienia urbanistyczne została wpisana na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (zlikwidowanej).

W latach 2004- 2009 pracę zawodową w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni łączyła ze studiami doktoranckimi na Środowiskowym Studium Doktoranckim Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i Architektury Politechniki Gdańskiej, w trakcie których odbyła staż naukowy w Institute of European Urban Studies, Bauhaus Universität, w Weimarze (Niemcy). Rozprawę doktorską nt.: „Rozwinięcia przestrzeni publicznej w głąb obiektów architektury – nowe miejsca na styku budynku i miasta” obroniła w 2010 r.

Od 2018 r. jest przewodniczącą Komisji Planowania Miast, Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, Planning Cities Commission), koordynuje prace i odpowiada za planowanie i przebieg działań Komisji, w tym organizację służących wymianie doświadczeń spotkań architektów, urbanistów i innych profesjonalistów związanych z planowaniem przestrzennym, pracujących dla miast zrzeszonych w Związku.

Obecnie, jako zastępca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni koordynuje prace projektowe zespołów urbanistycznych z zespołami specjalistów branżowych oraz wspomaga merytorycznie wykonywanie prac studialnych i projektowych z zakresu planowania przestrzennego miasta Gdyni.

 

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Przemo Łukasik
XYstudio Dorota Sibińska | Filip Domaszczyński | Marta Nowosielska
Piotr Grochowski
Bolesław Stelmach
Anna Becker, Marlena Pilch (Projektzieleni.pl)
Paweł Paradowski (ZOA Architekci)
Anna Orchowska
Mariusz Twardowski
Michał Stangel
Karol NIeradka (maxberg)
Radosław Czerniejewski
TYYNI Studio
Barbara Marchwicka
Ewa Rombalska
Ryszard Nakonieczny
Sandra Przepiórkowska
Ewa Kuryłowicz
Robert Konieczny - KWK Promes
Marcin Sadowski | JEMS
eM4. Pracownia Architektury. Brataniec
Ewa P. Porębska
APA Wojciechowski | Szymon Wojciechowski
Jakub Szczepański
Kazimierz Butelski
ARCH Deco - Gdynia
Iwona Markešić
Paulina Szewczyk
Aleksander Wadas
Lewicki Łatak
Marta Sękulska-Wrońska i Szczepan Wroński (WXCA)
M. i A. Domicz
Barbara Nawrocka + Dominika Wilczyńska | MiastoPracownia
Marlena Wolnik | MWArchitekci
Agata Twardoch
Fiszer Atelier 41 - Warszawa
Magdalena Federowicz-Boule
Tomasz Janiszewski
Maciej Siuda
Annę Grajper oraz Sebastian Dobiesz
BBGK Architekci
Jakub Szczęsny
A2P2
Paulina Kisiel
Ultra Architects
CEZARY M. BEDNARSKI
Zbigniew Maćków
A. Bulanda i W. Mucha
Jacek Droszcz - Studio Kwadrat
Stanisław Deńko
Jerzy Wolski
Wojciech Targowski - FORT Architekci
Patryk Pniewski - PP Studio

  • Prelegentka 11. Weekendu Architektury w Gdyni
  • 28 sierpnia 2021, g. 14:15-16:30 Archi Prelekcje cz. 1 w sali Goplana Gdyńskiego Centrum Filmowego 
  • Prelekcja wspólnie z Iwoną Markešić, a także dział w dyskusji na zakończenie bloku sobotnich Archi Prelekcji