Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia

Joanna Krukowska 

 

  • Panelistka Archi Debata pt. "Życie Miasta: jak skutecznie poprawiać przestrzeń miejską" 28 sierpnia 2020, X Weekend Architektury w Gdyni 

Biogram:

Badaczka społeczna, doktorantka socjologicznych studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie opracowuje badania własne nad zjawiskiem food-sharingu w Polsce. Koordynatorka i realizatorka prac terenowych, projektów badawczych z sektora kultury, społeczności lokalnych.

Aktualnie jest kierowniczką działu oraz koordynatorką merytoryczną. W ramach swojej codziennej pracy zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu, wspiera działania Zespołów Tematycznych i Grupy Strategicznej, koordynuje wątki „cyfrowe” – implementację platformy IT do partycypacji społecznej i współpracę przy portalu otwarte dane. Aktywnie włączona merytorycznie w obszar adaptacji do zmian klimatu.

 

 

Opis UrbanLab Gdynia:

UrbanLab Gdynia to program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu - Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé, oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich - składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych je rozwiązujących.

 

Więcej informacji: https://urbanlab.gdynia.pl/

oraz https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/

 

 

Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier