Weronika Szerle

Weronika Szerle

– absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim i muzealniczych studiów kuratorskich w zakresie sztuki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bada historię mody, architektury i dizajnu a w szczególności związków między nimi. Pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Miasta Gdyni gdzie jest kuratorką wystaw dotyczących dizajnu („Marek Cecuła” z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci, 2016) i architektury („Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach”, 2016)

Jest autorką tekstów naukowych dotyczących historii mody, wzornictwa i architektury. Prowadzi spacery architektoniczne w ramach gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Nałogowo odwiedza muzea w poszukiwaniu piękna przedmiotów codziennego użytku.

Ryszard Nakonieczny
Małgorzata Jędrzejczyk
Weronika Szerle
Hubert Bilewicz
Marek Stępa
Michał Pszczółkowski
Artur Tanikowski
Karolina Tulkowska
Joanna Krukowska UrbanLaB Gdynia
Patrycja Jastrzębska (NIAiU)
Hadas Tapouchi
Laurie Catugier

  • prelegentka Archi Prelekcji VII Weekendu Architektury w Gdyni - Gdyńskie Centrum Filmowe, Sala Kina Goplana 26 sierpnia, 2017 r. (14:00-18:00)
  • prelekcja pt. Architekci gdyńskiego modernizmu i ich realizacje na Działkach Leśnych
  • prelegentka VI Weekendu Architektury w Gdyni
  • prowadzenie spacerów tematycznych w czasie V, VI i VII edycji Weekendu - Architektury w Gdyni, Działki Leśne (wspólnie z Marcinem Szerle) oraz dzielnica Witomino