<< wróć
Michalina Musielak

Biogram

Michalina Musielak

Jest antropolożką wizualną, artystką i reżyserką filmów dokumentalnych. Studiowała dokumentalistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz nauki humanistyczne na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie sztuki mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz z zakresu antropologii wizualnej i mediów na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Autorka licznych projektów filmowych, wspartych badaniami społecznymi i antropologicznymi, m.in.: „Czy to warto” (2016); „Widok. Stosunki polsko-żydowskie w historii, pamięci, jako przestrzenne reprezentacje” (2018) czy projektu „Pocztówki z osiedla Muranów i Miasteczka Wilanów” (2020) zrealizowanego w ramach stypendium „Exercising Modernity”.

  • 11.Weekend Architektury w Gdyni. Wystawa pt. „Pocztówki z osiedla Muranów i Miasteczka Wilanów”
  • Wystawa jest pokazywana w ramach Weekendu Architektury jako część programu Exercising Modernity realizowanego przez Pilecki-Institut Berlin
  • Autorka: Michalina Musielak
  • Miejsce: Traffic Design ul. St. Żeromskiego 36, 81-369 Gdynia
  • Wernisaż 26.08, godz. 15:30
Tomasz Wagner
Gabriela Świtek
Ryszard Nakonieczny
Jacek Friedrich
Grzegorz Mika
Małgorzata Jędrzejczyk
Hubert Bilewicz
Katarzyna Domagalska
dr hab. inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
Marta Baranowska
Weronika Szerle
Dorota Rychlak-Leśniak

Pozdrowienia z osiedla Muranów i Miasteczka Wilanów. Aktywizm nowego osiedla

Muranów i Miasteczko Wilanów to dwa warszawskie osiedla mieszkaniowe, które stały się osią projektu artystycznego Michaliny Musielak. Pierwsze z nich powstało po II wojnie światowej na gruzach utworzonego tam wcześniej żydowskiego getta; drugie zbudowano po transformacji ustrojowej na prywatnych gruntach peryferyjnie położonej dzielnicy Wilanów. Oba pomyślane jako przestrzenie symboliczne. Twórcy osiedla Muranów mierzyli się z terenem naznaczonym wspomnieniami i materialnymi śladami wojny oraz pamięcią o polskich Żydach.

W Wilanowie istotną dominantą założenia uczyniono natomiast jedno z większych katolickich centrów religijnych, miejsce realizacji ponad dwustuletniego planu kościoła–wotum. Choć oba projekty zrealizowane zostały w zupełnie innych realiach politycznych oraz gospodarczych i dzieli je niemal pół wieku, to obydwa łączy także fakt, że powstały jako urzeczywistnienie właściwego dla swoich czasów snu o idealnym osiedlu.

W ramach wystawy Michalina Musielak zestawia ze sobą archiwalne fotografie przedstawiające etapy budowy osiedla Muranów i Miasteczka Wilanów. Artystka przygląda się temu, co zostało z ich pierwotnych koncepcji i na ile oba osiedla zmieniły się pod wpływem działalności i zaangażowania ich mieszkańców.